Nová pravidla pro pražské náplavky, která představil magistrát, omezí od neděle do úterý konání živé i reprodukované hudební produkce. V pondělí a v úterý musí hudba přestat hrát do 20 hodin, v neděli se nebude hrát vůbec. Mimo zmíněné dny, tedy ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu, může hrát hudba do 22 hodin, přičemž občerstvovací zařízení musejí do půlnoci zavřít.

Pravidla také vyznačují konkrétní místa pro hudební akce, přičemž velký koncert se bude moci konat pouze jednou do měsíce. Vstup na náplavky také nebude nijak zpoplatněn. Doposud platil standardní noční klid denně od 22 do 6 hodin a omezení hluku na 80 decibelů.

Na dodržování pořádku si město plánuje najmout bezpečnostní agenturu. Podporovat chce hlavně ty akce, které náplavky nezatěžují velkou koncentrací návštěvníků. „Nová pravidla jsou postavena tak, aby podporovala akce s celopražským dopadem, programy zaměřené na rodinu a tradice, historii s edukativním zaměřením či akce spojené s farmářskými trhy. Převažovat ale vždy mají nad komerčním zájmem,“ vysvětluje radní pro majetek Jan Chabr. Od letošní sezony budou také všechny bary muset prodávat nápoje jen ve vratných kelímcích.

Pravidlům předcházela diskuze

Doposud se pořadatelé akcí a provozovatelé lodí a kobek řídili uzavřenou smlouvou a provozním řádem přístavu Praha–jih. Zveřejněná nařízení toto nově doplňují a rozšiřují s ohledem na rostoucí počet akcí a zájem pořadatelů.

„Nová pravidla jsou výsledkem diskuse mezi obyvateli okolí náplavek, několika místními spolky, provozovateli akcí na náplavkách a zástupci městské části Praha 2 a Praha 5. Po první sezoně pravidla vyhodnotíme a případně je upravíme,“ říká Jiří Sulženko ze společnosti Trade Centre Praha, která náplavky provozuje.

Na březích se v současné době dokončuje rekonstrukce kobek. Město do konce února projedná smlouvy s nájemci, jako je například Bajkazyl. Poté vypíše nová výběrová řízení a rozhodne, zda se budou moci do kobek vrátit. Současně také probíhají menší stavební práce na posílení základní infrastruktury. Ta totiž už pro potřeby akcí, konaných na náplavkách, nestačí. Magistrát na revitalizaci celkem vyčlenil 233 milionů korun.