Češi patří v otázkách rozhodování o smrti nenarozených a umírajících mezi liberální národy. Více než dvě třetiny z nich se domnívají, že právo přerušit těhotenství přísluší výhradně nastávající matce. A pro úplný zákaz interrupcí se vyslovilo pouhé jedno procento občanů.

Méně než pětina respondentů by při schvalování potratu přihlížela ke zdravotní a sociální situaci nenarozeného dítěte a matky. Šest procent dotázaných by interrupci povolilo pouze v případě, že by byl jinak v ohrožení život těhotné ženy. Názory na tuto problematiku zjišťuje CVVM v české společnosti již od roku 1990. Od roku 2010 jsou odpovědi, které dostává, v podstatě neměnné.

Papež František
Dobrovolné interrupce jsou stejné jako nacistické zločiny, řekl papež František

Názor, že žena sama má mít právo rozhodnout se, zda má být provedeno umělé přerušení jejího těhotenství, se častěji objevoval u žen, ateistů, mladších, vysokoškolsky vzdělaných, dobře situovaných a pravicově orientovaných respondentů. Opačné názory vyznávají častěji starší křesťané.

V případě trestu smrti je česká společnost více polarizována. Pouze mírně nadpoloviční většina populace lidí starších 15 let se domnívá, že trest smrti by v zemi měl být zaveden. Tohoto názoru byli převážně lidé méně vzdělaní voliči levice. V posledních letech podpora pro tuto nejvyšší sankci klesá, před 25 lety bylo o dvacet procentních bodů vyšší.

Ilustrační foto
Trest smrti už zrušilo přes sto států. Nejvíce poprav vykonají v Číně

CVVM se dále tisícovky oslovených zeptalo, zdali souhlasí s eutanazií, tedy možností ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka. Dvě třetiny odpověděly kladně. Ani v této otázce se odpovědi Čechů v posledních letech příliš nemění. Nesouhlas vyjadřují především starší protestanté. Podle analýzy CVVM jsou názory na interrupci a eutanazii do značné míry propojené.

Květnového průzkumu se zúčastnilo tisíc lidí starších 15 let. Tazatelé s nimi při osobním rozhovoru vyplňovali standardizovaný dotazník.

Australský vědec David Goodall
Nejstarší australský vědec podstoupil eutanazii. Žil jsem moc dlouho, řekl