Podle verdiktu senátu muž od léta roku 2006do začátku června 2007ve svém bytě a ve sklepě obytného domu sexuálně zneužíval sedmiletou dívku. Baldrych nezletilou, která chodila sjeho synem do první třídy základní školy, opakovaně nahou fotografoval, zejména její pohlavní orgány a hladil ji po celém těle. Na pokyn obžalovaného dívka fotila genitálie obviněného, přitom mu sahala na pohlavní úd. Na počítači Baldrych pouštěl nezletilé pornografické obrázky a filmy, přitom dívku nutil korálnímu sexu a jiným sexuálním praktikám.

„Poškozená se vzhledem ke svému nízkému věku a nedostatečné rozumové úrovni jeho jednání nebránila, případně slovně vyjadřovala nesouhlas, avšak pokynům obviněného jako dospělé osoby se vždy podřídila,“ uvedla státní zástupkyně Hana Flídrová. Podle soudních znalců dívka vdůsledku jednání odsouzeného muže utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, která dosud trvá.

Baldrych, který byl zaměstnan na pražském celním ředitelství, své jednání zdůvodnil silným tlakem ze strany zaměstnavatele. Vzniklý stres se údajně snažil tímto způsobem zmírnit. „Šlo opromyšlené jednání,“ uvedla při zdůvodňování rozsudku předsedkyně senátu Anna Bímová.

Rozsudek není pravomocný. Baldrych si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, státní zástupkyně Hana Flídrová se na místě odvolala. Nebyla spokojena stím, že obžalovanému soud uložil jen ochrannou psychiatrickou léčbu, nikoliv isexuologickou léčbu. Výhrady měla také kdélce trestu. „Představovala jsem si jej nejméně vpolovině zákonné sazby, což je osm a půl roku,“ zdůvodnila své rozhodnutí.