„V průběhu prvních tří čtvrtletí letošního roku se živě narodilo více jak 85 tisíc dětí. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 to však bylo o téměř dva tisíce méně. Meziročně mírně ubylo jak dětí narozených vdaným ženám, tak ženám svobodným. Počet nemanželských dětí byl meziročně nižší o tři procenta, zatímco počet dětí narozených v manželství o dvě procenta,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Na konci třetího čtvrtletí letošního roku měla Česká republika 10 681 161 obyvatel. Ve stejném období před rokem to bylo o 41 481 lidí méně. Jen za období od ledna do září 2019 v naší zemi přibylo 31 361 obyvatel.

Eliminace úmrtnosti po porodech

Růstu počtu obyvatel naše země dosáhla především díky přistěhovalým lidem, kterých bylo o 29 887 více než vystěhovalých. V obou kategoriích přitom i nadále dominovali občané Ukrajiny, na dalších pozicích se umístili Slováci a Rumuni.

„Od ledna do září letošního roku zemřelo 83 708 lidí, což je meziročně méně o 1 460 lidí. Zemřelým mužům bylo průměrně 72,8 let a zemřelým ženám 79,7 let. Nejvíce lidí umíralo v lednu, naopak nejméně v září. Pozitivní zprávou je, že počet zemřelých dětí do jednoho roku klesl na 212, což naši zemi řadí mezi nejlepší v eliminaci úmrtnosti po porodech,“ upozornil hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.