Čtyři pětiny Čechů se minimálně jednou za rok věnují nějaké sportovní aktivitě, 55 procent pak alespoň jednou týdně. Denně nebo obden sportuje zhruba každý desátý Čech. Nejaktivnějšími sportovci jsou mladí do 34 let, svobodní, lidé s vyššími příjmy a vyšším vzděláním.

Téměř polovinu částky vynaložené na sport tvoří výdaje za pořízení sportovní výbavy. Dalšími výraznými náklady, které se sportováním českých domácností souvisejí, jsou cestovné a ubytování spojené s konkrétní sportovní aktivitou (16 procent) a poplatky za vstupy do sportovišť, včetně permanentek (15 procent). Pouze jedno procento připadá na půjčovné sportovního vybavení.

K nejfrekvento­vanějšímu sportu patří cyklistika

Mezi dospělými i dětmi patří k nejfrekvento­vanějšímu sportu cyklistika. To platí pro více než třetinu dospělé populace a více než čtvrtinu dětí. Druhým nejčastěji provozovaným sportem je u plavání, u dospělých následované běháním, u dětí fotbalem. Pětina dospělé sportující populace se věnuje turistice.

Nejoblíbenější cyklistika zároveň představuje finančně nejnáročnější sport, na který domácnosti ročně průměrně vydávají 6000 Kč. Mezi finančně nejméně náročné sporty naopak patří běhání, u kterých si domácnost vystačí v průměru s necelými 1600 korun ročně.

Cyklistice se věnují častěji muži, sezdaní a lidé z obcí a středně velkých měst. Šest z deseti lidí, kteří jako svou nejčastější sportovní aktivitu uvedli právě cyklistiku, sedá na kolo alespoň jednou týdně. Plavání se naopak častěji oddávají lidé z větších měst a lidé s vyšším příjmem. Čtvrtina z nich přitom navštěvuje bazén minimálně jednou týdně.

Běhání se věnuje 22 procent dospělé populace. Více než 60 procent z nich pak vyběhne alespoň jednou týdně. Ke sportovním aktivitám, kterým se Češi věnují s nejvyšší frekvencí, patří cvičení jako aerobik nebo jóga a také fitness aktivity a posilování.

Zábava, zdraví i hubnutí

Nejčastější motivací Čechů ke sportovní aktivitě je zábava. Třetina dotazovaných uvedla, že je aktivní pohyb prostě baví. Čtvrtina sportuje kvůli zdraví, což se týká častěji lidí ve věkové skupině nad 50 let. Pro 15 procent respondentů je hlavním stimulem ke sportu psychická relaxace a uvolnění a pro každého desátého Čecha je hlavním důvodem k pohybu hubnutí.

Pokud by české muže neomezovaly finance ani nic jiného, za ideální sportovní aktivitu by si nejčastěji zvolili golf, bojové sporty nebo potápění. Pro ženy je vysněným sportem tanec a jezdectví. Pro své děti by si dotazovaní rodiče zvolili nejčastěji tenis, bojové sporty, lední hokej či tanec.