Například u sanitářů se rozšíří platové třídy o jednu, ze druhé až čtvrté na druhou až pátou. Podobně u zdravotnických záchranářů zmizí u rozmezí platových tříd to nejnižší. Místo osmé až jedenácté budou brát plat podle mzdových tarifů v deváté až jedenácté. Vyplývá to z údajů zveřejněných na portálu vlády.

Výše uvedené profese nejsou zdaleka jediné, kterých se vládou projednávané nařízení dotkne. Ne vždy to však budou jako u výše uvedených případů změny příjemné. Třeba lidé ucházející se na úřadech nebo ve veřejných institucích o pozici finančního referenta budou muset počítat s tím, že jim bude nabídnut platový tarif v rozmezí tříd sedmé až dvanácté místo současných osmé až dvanácté. Nově se také v katalogu prací ve veřejných službách a správě objeví pracovní místa kaplanů nebo vychovatelů ve vězeňské službě. Zmizí naopak pracovníci pro vzdělávání a certifikaci v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zvyšování kvalifikační náročnosti prací

"Navržené změny reagují na odlišný způsob provádění některých prací a zpravidla souvisejí se změnami prováděnými ve veřejných službách a správě v širších souvislostech," odůvodnila změny Štěpánka Filipová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které nový katalog připravilo. Změny podle ní mimo jiné představují elektronizace veřejné správy, nové práce prováděné v dopravně správních agendách, v oblasti občanských a cestovních dokladů či živnostenského podnikání a čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů. "Navržené změny rovněž souvisejí se zvyšováním kvalifikační náročnosti prací, například u zdravotnických pracovníků," dodala Filipová.

Z katalogu prací se podle navržených změn také vyčlení ta část, kterou se stanovilo zařazení prací vykonávaných vojáky z povolání. Proto vláda projedná také katalog prací pro tuto skupinu. I zde budou změny reagovat na odlišný způsob provádění některých prací. Například jde o elektronizaci veřejné správy, zvyšování kvalifikační náročnosti prací a podobně. Nepočítá se přitom s potřebou dodatečného navýšení prostředků na platy; případné úpravy zařazení do platových tříd se budou realizovat v rámci prostředků na platy, které už byly na tento rok přislíbeny.

Zařazení prací do platových tříd, u kterých nedošlo ke změně podmínek jejich výkonu, se ani v jednom z katalogů proti původnímu stavu nemění.