Už v roce 2010 a 2011 měly tyto subjekty pozastavenou činnost, protože opakovaně nepředložily Sněmovně výroční finanční zprávy nebo dodaly dokumenty neúplné.

Kabinet postupuje podle návrhů Sněmovny, která na jaře požádala, aby vláda navrhla pozastavit činnost 58 politickým stranám a hnutím, protože nepředložily v termínu výroční finanční zprávu za loňský rok, nebo ji předložily neúplnou. Dalších pět subjektů navrhli poslanci ke zrušení.

Rok na nápravu

Rozpuštění u SPR-RSČ, jejíž činnost pozastavil NSS koncem roku 2010, navrhovali poslanci vládě už loni. Podle ministerstva vnitra však tehdy neuplynula roční lhůta, kterou má strana na nápravu stavu, jenž byl důvodem pro pozastavení činnosti. Nyní už lhůta vypršela. SPR-RSČ vznikla v prosinci 1989 a v letech 1992 až 1998 byla parlamentní stranou, v jejím čele stál Miroslav Sládek.

Z téměř šesti desítek stran a hnutí, které nedodaly Sněmovně výroční zprávy za minulý rok, tak celkem 21 neučinilo ani za rok 2010. Může jim proto být pro opakované porušování zákona pozastavena nebo zrušena činnost. Návrh na pozastavení se týká 16 stran a sdružení, jde například o Stranu soukromníků České republiky, Stranu venkova – spojené občanské síly, Victoria.cz, Královopolské patrioty či Nezávislé pro Prahu.

Lidové fórum dosud neustavilo své orgány

Další stranou navrhovanou na pozastavení činnosti je Lidové fórum, které nepředložilo výroční finanční zprávy za rok 2011, vzhledem k tomu, že subjekt vznikl loni, nejde u něj o opakované porušení povinnosti. Důvodem návrhu na pozastavení její činnosti je, že dosud neustavila své orgány.

Ke zrušení Sněmovna navrhla také Demokratickou stranu Československa, jejíž činnost byla pozastavena v roce 1995 kvůli nesrovnalostem ve stanovách. Strana po odstranění závad sice podala soudu návrh na znovuobnovení své činnosti, ale protože nezaplatila ani po výzvě poplatek, NS řízení o návrhu zastavil. Od té doby strana nepředkládá finanční zprávy, podle vládních legislativců jde o případ, kdy právní úprava s podáním návrhu na rozpuštění strany nepočítá.