Krajská reprezentace všech podnikatelů z Ústeckého kraje se obává, že se tímto krokem stavba odkládá 
o další dva roky, čímž je výrazně ohrožen ekonomický rozvoj kraje, který trpí největší nezaměstnaností v ČR.

Konkrétně je ohroženo 2 tisíce nových pracovních míst, které mají být vytvořeny ve strategické zóně TRIANGLE, ke které vede D7. Zástupci podnikatelů budou na vládního zmocněnce apelovat, aby spolu s krajskou reprezentací prosazoval již stanovené priority 
v kraji, mezi které patří urychlená dostavba D7.