Mezi 84 kandidáty na profesory je 17 žen. Nové profesory navrhlo 17 vysokých škol. Nejvíce kandidátů předložila už tradičně Univerzita Karlova, a to 27. Po 11 návrzích podaly Masarykova univerzita v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Dalších šest kandidátů má Vysoké učení technické v Brně a pět Univerzita Palackého v Olomouci. Ostatní školy přišly s méně než pěti návrhy.

Zastoupeni jsou tentokrát hlavně technici, kteří tvoří zhruba pětinu seznamu. O trochu méně je lékařů. Mezi kandidáty jsou také třeba právníci, biologové, fyzici, chemici nebo informatici.

Premiér Petr Fiala (ODS)
Česko podpoří zákaz dovozu ruské ropy, pokud bude mít odklad, řekl Fiala

Profesorkou by se měla stát mimo jiné manželka bývalého ministra zdravotnictví Arenbergerová, která se podobně jako její muž věnuje dermatovenerologii. Tento obor se zabývá studiem a léčbou kožních nemocí a pohlavních chorob. Arenbergerová působí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde je proděkankou pro vnější vztahy. Zároveň je zástupkyní pro vzdělávací činnost na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterou jako přednosta vede Arenberger. Její manžel byl do ledna rovněž ředitelem vinohradské nemocnice.

Zeman na jaře 2015 odmítl podepsat jmenovací dekrety tří tehdy navržených kandidátů, což zdůvodnil jejich prohřešky z minulosti. Soud loni pravomocně rozhodl, že nejmenování fyzika Ivana Ošťádala a historika umění Jiřího Fajta profesory nebylo v souladu se zákonem. Zeman pak neuspěl ani se svými kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu, ale své rozhodnutí zatím nezměnil. Třetí nejmenovaný, Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické v Praze, vzal už v roce 2016 žalobu na prezidenta zpět a Zeman ho loni v prosinci profesorem jmenoval.

Od začátku kauzy se k Zemanovi dostalo několik seznamů kandidátů na profesorský titul, které schválila vláda. Nikoho dalšího neodmítl. Jmenovací dekrety po dohodě se Zemanem pravidelně předává ministr školství, i když to v minulosti někdy dělal prezident.