Ve vládních podkladech je stav technického vybavení policejního Útvaru odhalování korupce a závažné finanční kriminality (ÚOKFK) označen jako havarijní. Z celkové částky je tak 39 milionů určeno na obnovu vozového parku, protože je potřeba vyměnit skoro sto aut starších deseti let, a dalších více než devět milionů korun je nutných na nové počítače.

Přibližně 20,5 milionu korun je letos potřeba na personální posílení protikorupční policie, včetně zamýšleného vzniku úřadovny ve Zlíně, uváděl materiál pro vládu. Peníze půjdou z vládní rozpočtové rezervy.

Výrazná redukce

Původní finanční požadavky související s vládní protikorupční strategií podle předkládací zprávy pro vládu přesahovaly 328 milionů korun, nakonec ale byly výrazně redukovány. I v závěrečné verzi ale obsahovaly návrh na posílení rozpočtů ministerstev financí, vnitra, zahraničí, spravedlnosti, pro místní rozvoj a úřadu vlády kvůli boji s korupcí celkem o více než 62 milionů korun v roce 2014. Tímto návrhem se ale vláda bude zabývat až na podzim.

V rozpočtu na příští rok Peake navrhovala v souvislosti s bojem s korupcí posílit nejvíce rozpočet ministerstva spravedlnosti, o 42 milionů korun. Rozpočet úřadu vlády by měl být posílen o 17 milionů, ministerstva financí o 1,8 milionu. Ostatní kapitoly zmiňované v dokumentu měly dostat několik set tisíc korun.