Opozice se nechala slyšet, že vládní reformu ve sněmovně nepodpoří. Pro zrušení daňového zvýhodnění stravenek ruku nezvednou ani poslanci Věcí veřejných. Proti jsou také odbory a zaměstnavatelé.

„Cílem této reformy není daně snižovat nebo zvyšovat. Cílem této reformy je daně maximálně zjednodušit – jejich administraci, správu i platbu, a učinit rovné podmínky pro všechny,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Podle schválené reformy by měl být koncept superhrubé mzdy se sazbou 15 procent nahrazen novou sazbou daně, která by měla být počítána z hrubé mzdy a činit 19 procent. Odvody u zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění by neměly být realizovány jako dosud, ale daní z úhrnu mezd ve výši 32,5 procenta. Dále by měly být zvýšeny platby pojistného na zdravotní pojištění u zaměstnanců o dvě procenta a sníženy sazby pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení u podnikatelů.

Zaměstnanci by na změně měli vydělat

Bezdětný zaměstnanec, jehož superhrubá mzda včetně odvodů činí 30.000 korun, podle MF odvede státu o 279 korun méně. S rostoucí superhrubou mzdou se rozdíl zvyšuje. Pouze bezdětný zaměstnanec se superhrubou mzdou 10.000 korun zaplatí více, a to o 51 korun. V případě zaměstnance se dvěma dětmi a manželkou bez příjmů a superhrubou mzdou 30.000 korun odvede o zhruba 500 korun méně.

Ministerstvo financí navrhuje pro zaměstnance místo zvýhodnění jídelních kupónů a dalších benefitů daňový paušál 3000 korun ročně. Podle Nečase bude zaměstnanecký výdajový paušál nejen v podobě daňové slevy, ale i daňovém bonusu. „To znamená, že paušál bude moci uplatňovat i ten, který má tak nízký příjem, že neplatí žádné daně,“ řekl premiér.

Věci veřejné ale budou chtít podle šéfa poslaneckého klubu Víta Bárty o zdanění stravenek ještě jednat ve sněmovně. „Stravenky zůstanou,“ napsal Bárta. Premiér Nečas připustil, že sněmovna může návrhy zákonů změnit, musí se ale na nich shodnout všichni koaliční partneři. Ministr financí Miroslav Kalousek ale tuto změnu nepřipouští a varoval před případným hlasováním VV s opozicí.

„Tím, že je to vládní koaliční návrh, tak to zavazuje všechny koaliční strany ve sněmovně pro něj v této podobě hlasovat a případné pozměňující návrhy jsou možné jenom když jsou dohodnuty se všemi koaličními partnery,“ uvedl. Kdyby Věci veřejné ve sněmovně hlasovaly s opozicí pro zachování daňového zvýhodnění stravenek, bylo by to „fatální porušení koaliční smlouvy a v zásadě konec koalice,“ řekl Kalousek.

Pro reformu nebude ve sněmovně hlasovat ani opozice

Změny podle ČSSD a KSČM poškodí veřejné rozpočty, ekonomice nepomůžou a zvýší zatížení zaměstnanců. Proti některým změnám jsou i odbory a zaměstnavatelé. Podle předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karla Havlíčka nepomůže zrušení daňového zvýhodnění stravenek ani živnostníkům, ani státu. Firmy kvůli němu nebudou schopné zaměstnancům tento druh benefitů poskytovat a velká část od vydávání stravenek ustoupí, uvedl.

Předseda Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák přivítal zejména vytvoření jedno inkasního místa, zrušení srážkové daně z dividend a především zachování investičních pobídek. „V druhé části daňové reformy je pro nás zásadní jednotné inkasní místo, které dává šanci na zjednodušení podnikatelského prostředí, placení daní, poplatků a pojistného,“ uvedl.

Vláda dále podle Nečase v rámci reformy zavedla sjednocení sazby odvodů u hazardu na jednotnou minimální hranici 20 procent a zrovnoprávnila soukromé vědecké instituce se státními z hlediska daňových úlev.

Změny by měly být platné od roku 2013; zdanění hazardních her by mělo platit od roku 2012.

Hlavní změny v rámci reformy daní:

Zrušení konceptu superhrubé mzdy.

Zrušení některých daňových úlev.

Vytvoření podmínek pro vznik Jednoho inkasního místa a harmonizace daně z příjmů fyzických osob s pojistným na sociální zabezpečení a s pojistným na veřejné zdravotní pojištění.

Sjednocení sazeb daní z příjmů a daně darovací na 19 procentech.

Sjednocení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, a to na 6,5 procenta.

Nahrazení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnavatelů daní z úhrnu mezd, která zahrne i pojistné na úrazové pojištění.

Zrušení řady osvobození od daně z příjmů fyzických osob – u poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků bude částečně kompenzováno novou roční slevou a daňovým bonusem, která bude zohledňovat výdaje na dosažení příjmů.

Zrušení daně z dividend.

Zavedení nulového zdanění subjektů kolektivního investování a důsledného zdanění výplat ze systému.

Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání.

Sjednocení zdaňovacího období daně z příjmů fyzických osob a pojistných období pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění na roční bázi.

Rozšíření uplatnění daňové informační schránky, která bude umožňovat jednoduchou komunikaci se správcem daně, včetně možnosti elektronických podání, která nebudou muset být opatřena elektronickým podpisem.

Snížení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani z jednoho milionu Kč na 750.000 Kč.

Čtěte také: Vláda jedná bez ministrů TOP 09, zastupují je náměstci