Nařízení jsou součástí kroků, jimiž chce koaliční kabinet ODS, TOP 09 a VV docílit v příštím roce desetiprocentní úspory ve výdajích na mzdy státních a veřejných zaměstnanců.

Od nynějška bude možné takzvané pásmové odměňování, tedy stanovení tarifní složky mzdy bez ohledu na počet odpracovaných let, použít u všech zaměstnanců ve státní a veřejné správě a zdravotnictví. Výjimkou budou pedagogové.

Nově se do státní správy zavádějí smluvní platy. Budou je moci dostat zaměstnanci zařazení do 13. a vyšší platové třídy. Změní se také podmínky pro odměňování zaměstnanců na pozicích, na které nemají potřebnou kvalifikaci, ale zaměstnavatel nemůže najít vhodného zaměstnance. Zaměstnanec bude moci na tomto místě a ve vyšší platové třídě setrvat neomezenou dobu, pokud prokázal schopnost k výkonu požadované práce. V současnosti je toto období omezeno na čtyři roky.

Pedagogové

Rozhodnutí vlády také zavádí dvě samostatné tarifní tabulky pro pedagogy. Tabulky jsou koncipovány pro 16 platových tříd a pět platových stupňů. Tabulky pro ostatní zaměstnance ve státní a veřejné správě mají tarify stanovené ve 12 stupních. Tabulky pro pedagogické pracovníky se od sebe liší v tom, že jedna z nich bude určena pedagogům, kteří nemají odpovídající kvalifikaci.

Policisté, hasiči

Asi 65 tisíc příslušníkům bezpečnostních sborů, tedy policistům, hasičům, celní správě, vězeňské službě, civilní kontrarozvědce i rozvědce, se sníží tarifní platy o deset procent. Například u příslušníků vězeňské služby by desetiprocentní snížení tarifu podle úřadu odpovídalo průměrně 2226 korunám, u policistů 2507 korunám a u hasičů 2463 korunám. Základní tarif tvoří podle ministerstva asi 75 procent celkového příjmu příslušníků. Vláda tím chce ušetřit osm miliard korun.

Vojáci

O deset procent se sníží také platové tarify vojáků z povolání. Průměrně to bude o 1710 korun. Opatření se týká zhruba 23 tisíc vojáků z povolání. Státnímu rozpočtu by mělo přinést úsporu ve výši 471,9 milionu korun. Navrhované snížení platových tarifů se vztahuje i na rozpočty zdravotních pojišťoven. U zhruba 500 vojáků z povolání, jejichž platy jsou financovány z rozpočtů zdravotních pojišťoven, to představuje úsporu ve výši asi 11,5 milionu korun.