Pro vyhlášení referenda by - kromě rozhodnutí vlády zeptat se na určitou otázku občanů - byla potřeba petice s 250 tisíci pod­půrnými podpisy.

Dosavadní neúspěšné návrhy, například z dílny opoziční ČSSD, přitom předpokládaly, že o vypsání referenda bude moci požádat také skupina senátorů či poslanců.

Materiál z dílny vicepremiérky a šéfky Legislativní rady vlády Karolíny Peake (Věci veřejné) uvádí, že referendum se nebude moci konat například o ustanovování jednotlivých konkrétních osob do funkcí či o jejich odvolávání, o otázkách týkajících se daní, či o takových otázkách, které by zasahovaly do práce soudů. Tato ustanovení by byla ukotvena v ústavní novele.

„Návrh stanoví, že občané ČR mohou v referendu rozhodnout o zásadní věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu,“ stojí v předkládající zprávě k materiálu. Referendum by tak mělo zasahovat především do působnosti moci výkonné a týkat se věcí, které přesahují funkční horizont jedné vlády.

K tomu, aby byly výsledky referenda platné a závazné pro všechny státní orgány i fyzické osoby je podle návrhu potřeba, aby v něm hlasovalo nejméně 35 procent oprávněných občanů.

Vládní materiál zmiňuje také výdaje na realizaci případného referenda a připomíná, že když v roce 2003 občané ČR hlasovali o připojení k EU, stálo to stát celkem 401,6 miliardy ko­run.

Otázka referenda je v ČR dlouhodobě předmětem ostrého politického boje. Nynější vládní koalice nedávno smetla v Poslanecké sněmovně ze stolu opoziční návrh na zákon o referendu. Ten předpokládal vypsání referenda na základě petiční akce 200.000 občanů nebo potom, co by jej podpořilo 80 poslanců nebo 33 senátorů.

Otázky položené v referendu podle názoru vlády nesmí směřovat:

  • ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu
  • ke zrušení či omezení ústavně zaručených práv a svobod
  • k zásahu do výkonu moci zákonodárné nebo soudní
  • k zásahu do řízení o právech a povinnostech osob
  • k rozhodnutí, které by bylo v rozporu s mezinárodními závazky ČR
  • k ustanovování jednotlivých osob do funkcí a k jejich odvolávání z nich
  • k rozhodnutí, které se týká daňových a jiných platebních povinností ke státnímu rozpočtu

Zdroj: podkladový materiál pro jednání vlády