Dnes chce reformu dopracovat v podobě samostatných tisků, jako o celku o ní rozhodne za týden. Do sněmovny ji hodlá poslat nejpozději ve čtvrtek 24. května.

Vláda chce zpomalit zadlužování státu a reformovat jeho sociální výdaje. Základní změnou v daňových zákonech by mělo být zavedení jednotné daně z příjmu ve výši 15 procent. Daň by ovšem měla být počítána z takzvané superhrubé mzdy, která zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zároveň by se měla zvýšit snížená sazba DPH z pěti na devět procent, podniky by do roku 2010 měly odvádět ze svých příjmů 19 procent. Současně se upraví daňově odečitatelné položky například u stravenek nebo režijních nákladů.

Vláda hodlá zásadně reformovat sociální systém, omezit či zrušit některé příspěvky, změnit vyplácení nemocenské. Chce zavést jednotnou daň z příjmu ve výši 15 procent, která by se ovšem počítala z takzvané superhrubé mzdy zahrnující i pojištění. Snížená sazba DPH má vzrůst z pěti na devět procent.

Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek navrhuje, aby pacienti od příštího roku platili 30 korun za návštěvu lékaře a položku na receptu, 60 korun za den v nemocnici a 90 korun za pohotovost, a to do maximální výše 5000 korun za rok. Lidovci chtějí, aby od poplatků u lékaře byly osvobozeny děti a těhotné ženy.

Kabinet také posoudí návrh poslanců ČSSD na uzákonění obecného celostátního referenda, v němž by se lidé mohli vyjadřovat ke klíčovým otázkám. Na programu má zřízení komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a legislativní plán vlády. Ministři mají potvrdit novou mluvčí Strakovy akademie, kterou se má stát někdejší redaktorka České televize Jana Bartošová.

Kabinet má dál na programu těžbu uranu v Rožné na Žďársku. Jediný uranový důl ve střední Evropě by se podle posledního vládního usnesení měl uzavřít příští rok, ale tento verdikt zřejmě zvrátí stoupající ceny uranu na světovém trhu. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje prodloužit těžbu v Rožné na dobu neurčitou, dokud se bude vyplácet.

Podle ministerského návrhu bude státní podnik Diamo, který důl spravuje, každý rok předkládat vládě zprávu o ekonomické výhodnosti těžby. Zájem o investování v Rožné nedávno projevila australská společnost Uran Limited. Mluvčí MPO Tomáš Bartovský uvedl, že průzkum zásob pod 24. patrem nejprve provede Diamo. Na jeho základě bude možné zvažovat vstup soukromého kapitálu kolem roku 2012, pokud to bude pro stát výhodné.

Vláda se dále má zabývat návrhem novely zákonů o daních z příjmů, o dani z přidané hodnoty a o dalších daních. Projedná rovněž novelu zákona o registračních pokladnách.

Na programu má rovněž jednání o návrhu na prodej akcií společnosti Pražská energetika a na nabytí akcií společnosti ČEZ. Projedná také zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za minulý rok.