Letenku a 500 eur, tedy téměř patnáct tisíc korun k tomu pro každého cizince, který v Česku přijde o práci a rozhodne se vrátit domů. To je součást plánu, kterým chce vláda bojovat se stále větším počtem nezaměstnaných cizinců na území České republiky. Členové kabinetu se na něm dohodli na pondělním zasedání vlády. Kromě toho vláda podle ministra vnitra Ivana Langera (ODS) omezí vydávání dlouhodobých víz a více aktivní by měla být i cizinecká policie.

Co si o návrhu myslíte? Diskutujte!

Vláda na svůj plán, kterým chce zabránit tomu, aby u nás propuštění cizinci páchali trestné činy, předběžně uvolnila 60 milionů korun. Podle odhadů vlády jde o minimální částku při porovnání s tím, kolik by stát stáli stovky cizinců na šikmé ploše. „Pro Českou republiku je finančně výhodnější podílet se na nákladech dobrovolného návratu, než řešit situaci, kdy se cizinci dostanou do nelegálního postavení,“ vysvětlil Langer a dodal, že mnozí z těchto lidí se mohou ocitnout v obtížené finanční situaci a existenčních problémech. „Pak hrozí, že se dostanou do šedé zóny, stanou se součástí zločineckých struktur, a aby se uživili, budou páchat trestnou činnost,“ varoval.

Langer přiznal, že pokud by vláda tento problém neřešila, mohlo by dojít ke zhoršení bezpečnostní situace České republiky i k nárůstu xenofobních nálad mezi veřejností. Tyto momenty by pak znamenaly daleko větší finanční zatížení pro Českou republiku. „Nabízíme řešení, které může zajistit bezpečnost, vytvoření pravidel pro působení cizinců v České republice do budoucna tak, aby vyhovovala jak českému trhu práce, tak těm, kteří u nás chtějí pracovat legálně a v souladu se zákonem a pomoci lidem při návratech domů bez toho, že se jim navždy do budoucna zavřou dveře do České republiky,“ řekl ministr vnitra.

Langer počítá s tím, že by nabídky českého státu na zaplacení letenky a pětiseteurového bonusu mohlo využít až 2000 cizinců, kteří v Česku v důsledku hospodářské krize přijdou o práci.

MV i ministerstvo práce a sociálních věcí přitom předpokládá, že se v Česku do konce března ocitne na dlažbě na 12 tisíc cizinců, což bude přibližně třetina všech propuštěných. Během prvního půlroku 2009 navíc skončí 70 tisícovkám cizinců pracovní povolení.

Částka 60 milionů, které by měly jít z kapes daňových poplatníků, však není konečná a v případě většího zájmu vláda nevylučuje její navýšení.

V prosinci 2008 bylo v České republice zaměstnáno 285 tisíc cizinců, z nichž bylo 144 tisíc ze zemí mimo EU. Nejvíce si u nás na živobytí vydělávalo Slováků, a to 100 tisíc, na druhém místě je byla s 81 tisícovkami zaměstnaných cizinců Ukrajina.

Kromě nabídnutí pomocné ruku při návratu do vlasti nicméně stát přistoupí i dalším řešením. Tím nejzásadnějším bude omezení vydávání dlouhodobých pracovních víz. „Není možné, abychom na jedné straně lidem pomáhali vycestovat a na druhé straně nechali stále další a další proudit do země v době, kdy nezaměstnanost stoupá. Musíme důsledně uplatňovat kontrolní mechanismy a zároveň působit preventivně. Na jedné straně chceme omezit udělování dlouhodobých víz, za druhé chceme zpřísnit podmínky pro činnost zaměstnavatelských agentur a za třetí chceme pomoci těm, kteří se ocitnou bez práce,“ dodal Ivan Langer.

Bez zelených karet nemá u Vietnamců plán šanci.
Stanovisko předsedy Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera k plánu vlády:
Je chvályhodné nabídnout Vietnamcům letenky domů s bonusem 500 EUR a s uvedenou možností se v případě potřeb našeho hospodářství za prací k nám vrátit. Pokud ale budou muset Vietnamci znovu dávat vietnamským mafiánským zprostředkovatelům 10-13 000 amerických dolarů, aby jim zajistili u nás práci a vízum, tak je pro ně tato nabídka zcela bezpředmětná. Je nutné zařadit Vietnam do seznamu zemí pro udělování tzv. zelených karet, aby naše podniky si sami mohly dovézt potřebné kvalifikované a ve Vietnamu odborně přezkoušené Vietnamce a Vietnamci nemuseli nikomu doma dávat jakékoliv úplatky, když k nám znovu budou chtít přijít pracovat.