„Zapojilo se do něj devět zemí z EU a dalších pět mimo ni. V roli partnerů se jej zúčastnilo 25 subjektů, jako jsou obchodní a průmyslové komory, ministerstva školství či vzdělávací instituty daných zemí,“ uvedl Čeněk Absolon, ředitel Regionální hospodářské komory Brno, která byla garantem projektu v Česku.

„Výstupem projektu je návrh strategie na modernizaci odborného vzdělávání a Work Based Learning v ČR,“ uvedl Absolon s tím, že některé dílčí prvky duálního vzdělávání jsou již sice v Česku aplikovány, ale firmám i školám často chybí patřičná motivace k jejich širšímu využívání.

Tuzemské školství nyní řeší, čím mladé lidi nejen na SOŠ přilákat, ale hlavně, jak je dobře připravit. To první by měl pomoci zlepšit nový učební předmět Technika, to druhé zvýšení počtu hodin, které žáci tráví přímo v provozech.

Zařazení prvků duálního systému

„Ještě do konce června se setkáme s učiteli, kteří polytechnické vzdělávání již dnes úspěšně realizují ve výuce, abychom po konzultaci s nimi obsah předmětu upravili do podoby, kterou následně chceme pokusně ověřit přímo ve školách,“ sdělila Deníku tisková mluvčí resortu Aneta Lednová.

Zařazení dalších prvků duálního systému vzdělávání do vzdělávací soustavy nyní posuzují zástupci ministerstev školství, průmyslu a obchodu i zaměstnavatelských svazů. „Vzhledem k tomu, že se to týká většiny středních škol, je důležité, aby navrhované záměry byly akceptovány všemi aktéry, včetně zástupců vzdělavatelů,“ dodává Lednová. 

 

Výhody pro firmy
• Odpočet od základu daně z příjmu ve výši 110 % z pořizovací ceny majetku, který slouží pro účely odborného vzdělávání více než 50 % z doby jeho provozu po třech po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.
• Odpočet na podporu výdajů vynaložených na výuku žáka v rámci odborného výcviku: 200 korun x počet odučených hodin.
• Daňová uznatelnost podnikových stipendií max. 5000 korun měsíčně na žáka.
• Příjmy za práci žáků a studentů z praktického výcviku se osvobozují od daně z příjmu.