„Obecně relativně chladné a deštivé květnové počasí malinko tu situaci ne zmírnilo, ale oddálilo," řekl Zahradník. Podobné počasí podle něj panovalo i loni. Záležet tak bude na druhé polovině roku, která byla v loňském roce extrémně suchá a teplá.

Zahradník letos očekává až tři generace kůrovce v nižších nadmořských polohách, ve vyšších dvě. První rojení bylo letos proti běžnému přelomu dubna a května přibližně o dva týdny opožděné. Další by mělo nastat na přelomu června a července, poslední případně na začátku září.

Stromy poškozené suchem nebo polomy nejsou schopné brouky hubit tak aktivně, jako zdravé. „Normálně brouk nalétne na stojící strom. Pokud je vitální, tak ho zalije pryskyřicí a zahubí ho. Pokud ne, začne lýkožrout produkovat agregační feromony a aktivně lákat další. Na stromy se navalí stovky nebo tisíce brouků. Jestliže normálně je strom schopen zabít 1000 brouků, tak v tom suchu jich zabije deset," uvedl Zahradník. Ze stromu následně po rozmnožení odletí i třeba 200.000 brouků, kteří útočí na další stromy.

Situace se podle něj trochu zlepšila na Šumavě, kde jsou již stromy v bezzásahových oblastech prvních zón národního parku částečně odumřelé.

Od 60. let minulého století se začal v ČR objevovat kromě lýkožrouta smrkového další druh kůrovce – lýkožrout severský. Nyní je například Morava podle Zahradníka více postižená tímto druhem. Toho ale nenalákají ani feromonové pasti, ani mrtvé dřevo. Nalétává i dovnitř porostů, napadené stromy se tak podle něj hůře hledají a sanují. Jak ho účinně likvidovat, zkoumají například vědci z Akademie věd ČR.

Na boj proti škůdci jdou miliony

Loni se kvůli suchu a kůrovci podle předběžných údajů Lesní ochranné služby zvýšila meziročně nahodilá těžba dřeva o polovinu. Státní podnik Lesy ČR (LČR), kterému patří polovina lesů v Česku, chce letos do boje proti škůdci investovat 130 milionů korun, což je o mnohem více než v minulých letech. Podnik již varoval, že českým lesům letos hrozí největší kůrovcová kalamita za posledních 20 let.

Kvůli kalamitní situaci už LČR avizovaly, že více zohlední ve smlouvách z chystaného třímiliardového lesnického tendru problém s přemnožením kůrovce. Ve smlouvách budou například nově upraveny sankce za to, když smluvní partner nestihne včas napadené dřevo odvézt z lesa.