"Ministerstvo vnitra je proto připraveno poskytovat předsedovi úřadu po pracovní linii nezbytnou pomoc při přípravě podkladů pro dislokační komisi a dalších materiálů pro navazující majetkoprávní úkony," uvádí materiál připravený pro jednání kabinetu. Ministerstvo počítá s pomocí také po stránce personální, ekonomické a administrativní.

S úřadem se sídlem v Brně počítá novela zákona o politických stranách, která je účinná od letošního 21. září. Provádět kontroly, udělovat sankce, přijímat podněty a vést šetření může úřad od začátku příštího roku. Hlavní agenda v podobě posuzování výročních finančních zpráv připadne úřadu v dubnu 2018, do kdy musí politické strany a hnutí předložit zprávy za předchozí rok.

Jmenování předsedy

Předsedu úřadu jmenuje na šest let prezident, který dostane na výběr z jednoho kandidáta Poslanecké sněmovny a jednoho kandidáta Senátu. Další čtyři členy úřadu vybere prezident z kandidátů Senátu, kterému je navrhuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Sněmovna a jednotliví senátoři. "Je potřeba mít na zřeteli, že jmenování předsedy a členů úřadu závisí na Parlamentu a prezidentovi, tedy je v zásadě mimo sféru vlivu vlády," uvádí zpráva vnitra, která se zabývá tím, co je třeba pro chod úřadu udělat.

Návrhem sněmovních nominantů na členy i na předsedu úřadu se bude začátkem příštího týdne zabývat volební komise dolní komory. Plénum by mohlo kandidáty navrhnout na schůzi, která začíná v úterý. Prezident NKÚ Miloslav Kala ve středu nominoval na místa členů úřadu právníka Michala Pletichu a člena vládní rady pro koordinaci boje s korupcí Martina Kameníka. Jeho návrhem se bude zabývat Senát.

Nyní se podle zprávy pro ministry nezdá pravděpodobné, že bude předseda úřadu jmenován do konce roku. "Z hlediska rozpočtového pak lze i považovat za vhodné, aby ke jmenování došlo s účinností nejdříve k 1. lednu 2017," uvádí vnitro. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na zaměstnance bude trvat dva až tři měsíce, je resort úřadu připraven zpočátku pomáhat předsedovi s řadou záležitostí.

Pro chod úřadu je podle vnitra potřeba dále připravit návrh organizační struktury úřadu či vyhledat vhodné kancelářské prostory. Až bude předseda jmenován, měl by co nejrychleji organizaci schválit a vydat vnitřní předpisy, uvádí resort.