„Situaci letošního léta slovo sucho zatím vystihuje dosti přesně. O slušných vodních stavech vhodných pro vodáky tak lze mluvit sotva," uvedl Jančar.

Vltava je podle něj ale splavná na svém horním i dolním toku, sice na minimálních vhodných průtocích, ale mělčin tam moc není. Vodáci se mohou vydat i na Otavu, kde vody mírně přibylo. Přesto i tam budou muset lodě občas táhnout mělčinou pod jezy. Lužnice už není sjízdná pod Táborem, kde je víc kamení než vody, ze Suchdola lodě zatím však projedou. Ohře je splavná mezi Tršnicí a Kláštercem nad Ohří, v peřejích ale hrozí, že lodě zůstanou na suchu. Na Berounce by měli vodáci počítat s velkým počtem mělčin pod Berounem. Sázavu projedou s odřeným kýlem mezi Ledčí nad Sázavou a Týncem nad Sázavou, Labe mohou splouvat pod Dvorem Králové a Jizeru pod Turnovem.

Úhlava a Radbuza mají vody málo, jednodenní úseky ke splutí tam vodáci ale ještě najdou. Podobné to je i na Ploučnici nebo Bílině. Z Orlic zůstala splavná jen spojená Orlice od Albrechtic k Hradci Králové.

Situace na moravských řekách není jiná. Morava má sice mělčiny, ale od Postřelmova by měla být sjízdná. Odra je splavná pod Ostravou. Dyje má dostatek vody až pod nádržemi Nové Mlýny a na jednodenní plavbu se mohou lidé vydat i na dolní toky Svratky a Jihlavy.