Z velkých řek v Čechách je bez problémů splavná jen Berounka od Plzně, Vltava je stále sjízdná i na horním toku, ovšem jen s potřebnou registrací u Správy NP Šumava. Na Otavě by lidé měli počítat s mělčinami pod jezy. Na Sázavě je pro splutí vhodný už jen střední tok a na Ohři úsek od Žatce, jinde jsou už mělčiny. Lužnice pod Táborem je na hranici sjízdnosti, mezi Suchdolem a Táborem lze řeku podle Jančara ještě splouvat.

Na Moravě je ještě splavná Dyje pod Bulhary, Odra pod Ostravou a Morava pod soutokem s Desnou.

Z menších toků lze podle Jančara ještě sjet na kanoi Orlici nebo dolní tok Bíliny. Většina ostatních menších řek, včetně Radbuzy a Ploučnice, je na hranici sjízdnosti.

Vodáci mohou využít ke splutí ale úseky řek, v kterých bude kvůli víkendovým akcím zlepšen průtok upouštěním z přehrad. V sobotu i v neděli tak poteče voda na Moravici pod Podhradím, kde budou letní kanoistické sjezdy. Na Jihlavě bude v sobotu zlepšen průtok z přehrady pod Mohelnem a bude tak možné splout úsek kolem Templštejna k Ivančicím. Vodáci se mohou vydat i na umělý slalomový kanál do pražské Troje, kde se o víkendu pojede světový pohár ve slalomu, nebo na kanál do Českého Vrbného, kde budou závodit raftaři.

Kdo bych chtěl strávit na vodě ale celý týden, nemá podle Jančara nejlepší vyhlídky a měl by raději zvážit řeky v okolních zemích. Například na Slovensku je stále splavný Váh, Hron i Dunajec.