Neočekávaně se zvedla voda v Lužnici, kde protéká více než 40 metrů krychlových v Bechyni, což se ale do víkendu sníží asi o polovinu. „Lužnice tak slibuje krásnou vodu v parném létě," podotkl Vojtech Jančar z Českého kanoistického sva­zu.

Vodáci by si ale měli dát pozor zejména u jezů, které jsou při vyšších průtocích velmi nebezpečné. Vltava je od Vyššího Brodu splavná dobře, na horním toku ale jen z Pěkné, výše pak jen za poplatek a s registrací.

„Otava pod Sušicí má letní vodu, ale to znamená, že projedeme i většinou mělčin," uvedl Jančar. Průtok Ohře závisí na množství vody vypouštěné z přehrad na jejím horním toku a téměř stále je splavná od Chebu nebo od Kynšperku. Berounka pod Plzní je také splavná bez obav, ale v širších místech se objevují mělčiny.

Z tradičních řek je na tom nejhůře Sázava. Na ní pod některými jezy zejí mělčiny a pod Krhanicemi kamenná pole peřejí. „S prázdnou lodí lze snad projet, ale s občasným vystoupením musíme počítat," sdělil Jančar.

Na Moravě je nejsušší oblastí Ostravsko, kde lze najít jen krátké úseky na jednodenní projížďku. Morava je splavná od soutoku s Desnou a Dyje na jihu od Znojma. Dobře je na tom i dolní tok Jihlavy. Z menších a méně využívaných toků mohou vodáci zkusit Orlici, Ploučnici či Jizeru od Malé Skály.