Rozpočet jednoho nich, bývalého předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše je zatím nicméně nastaven jen na využití deseti milionů korun, což je rozdíl mezi povoleným limitem pro účastníky prvního a druhého kola volby.

Z výzvy, kterou úřad zveřejnil minulý týden, podle Outlého vyplývá, že zákon kandidátům přijímání darů a vedení další kampaně nezakazuje. "Tuto situaci zákon neřeší, my si nemůžeme nad zákon další pravidla naroubovávat," řekl Outlý. Dodal, že úřad vychází z podmínek pro první kolo.

Pomoc v kampani Drahošovi proti současnému prezidentovi Miloši Zemanovi slíbili neúspěšní kandidáti Michal Horáček, Marek Hilšer a Pavel Fischer. Horáček o víkendu uvedl, že je připraven Drahošovi poskytnout svoji již rezervovanou billboardovou plochu. Podle výkladu úřadu Drahoš slibovanou podporu od neúspěšných kandidátů z prvního kola nemusí započítat do limitu kampaně, který pro účastníky druhého kola činí 50 milionů korun.

Drahoš ale podle Karolíny Brennerové, která má v jeho týmu na starosti komunikaci se sponzory, zatím počítá s tím, že během příštích dvou týdnů nevyužije víc než deset milionů, o které se navyšuje limit výdajů pro druhé kolo prezidentské volby.

"Všichni kandidáti jsou kandidáty až do skončení voleb jako celku. A mají nějaký limit, zákon jim neříká, v jakém časovém horizontu ho musí vyčerpat, respektive říká, že je to 90 dnů po volbách. Těžko jim lze zakázat, aby teď čerpali, pokud v limitu mají prostor. Oni to udělat mohou," řekl Outlý. S kolegy toto téma prodiskutovali minulý týden.

Podle Outlého by bylo absurdní, aby byla sdělení účastníků voleb k jejich spolukandidátům započítávána na vrub spolukandidátů, ať už by šlo o podporu, či naopak kritiku, což platí pro všechny typy voleb. Bylo by to také obtížné v praxi odlišit.

Ve výzvě z 11. ledna určené kandidátům, kteří se účastní druhého kola, a kandidátům, kteří se účastnili pouze prvního kola volby, bez ohledu na to, zda se účastní dále volební kampaně, aby oznámili do 23. ledna přijaté dary a bezúplatná plnění počínaje třetím dnem před prvním kolem voleb. Podobně museli dary nahlásit před prvním kolem. "Úřad současně upozorňuje všechny kandidáty, že v době začínající třetím dnem před druhým kolem volby již žádné dary nesmějí přijímat," uzavřel výzvu předseda úřadu Vojtěch Weis.

Úřad začal fungovat v loňském roce a na transparentnost prezidentských voleb dohlíží poprvé. Zákon vykládá poprvé také kvůli tomu, že jde o první přímou volbu prezidenta, které se účastní úřadující hlava státu.