Doma jsme v bezpečí, myslí si Češi. Ve velké anketě Deníku před krajskými volbami plných 72 procent ze sedmi tisíc respondentů uvedlo, že se cítí bezpečně. A podle mezinárodních statistik je tento pocit oprávněný. Na žebříčku Světového mírového indexu se letos Česko umístilo osmé.

Vyšší míru bezpečí pociťují obyvatelé řidčeji osídlených krajů, nejméně je tento pocit rozšířen v průmyslovém Podkrušnohoří. Tam také lidé spolu s Pražany nejčastěji volají policii.

Za poslední čtyři roky vytočila linku 158 více než třetina dotazovaných.

Co by bezpečnost v zemi zvýšilo? Podle 61 procent respondentů přísnější tresty pro provinilce. Dále lidé volají po omezení bezdomovectví či vyšším počtu policistů.

Zajímavé výsledky přinesla otázka ohledně změny podmínek pro držení zbraní. Zatímco podle 11 procent čtenářů by pomohlo, kdyby se pravidla zpřísnila, podobně velká skupina lidí zastává přesně opačný názor.