Podle modelu by se však do Sněmovny nedostala TOP 09, která získala pouhá čtyři procenta ani Starostové se třemi procenty. Podpora Svobodných a Zelených je shodně na úrovni 1,5 procenta.

Podle CVVM však žádná ze stran oproti měření v prosinci 2017 nezaznamenala statisticky významný posun. "Ani v případě změn hodnot u ANO a ČSSD není tento rozdíl statisticky významný a nelze tedy v tuto chvíli říci, zda je způsoben změnou názorů populace nebo náhodným kolísáním měření," uvedla agentura.

Zasedání sněmovny 28. listopadu v Praze. Vondráček, Fiala
Ne, zaznělo jasně od předsedy ODS Fialy. Spolupráci s ANO si neumí představit

Při pohledu na stranické preference, které představují aktuální rozložení sympatií k politickým stranám v celé společnosti a nelze je zaměňovat s volebním modelem nebo předpovědí reálného volebního chování, resp. volební prognózou, je podpora ANO 22,5 procenta, Pirátů 10 procenta a ČSSD 9,5 procenta. ODS by preferovalo 8,5 procenta, KSČM 5,5 procenta a SPD pět procent lidí. 

Graf Zdroj: CVVM

Jak výzkum však podotýká, při interpretaci stranických preferencí je nutno brát zřetel na to, že do souboru je zahrnuta i přibližně třetina populace, která k žádné straně neinklinuje, případně není ochotna zúčastnit se voleb. Stranické preference vycházejí z otevřené otázky ohledně volby strany položené všem respondentům, kteří nevylučují účast u voleb, a z otázky na volební účast.

Voleb by se podle vlastního vyjádření zúčastnilo 66 procent oprávněných voličů.

Graf Zdroj: CVVM

V grafu 3 vidíme srovnání výsledků volebního modelu CVVM z prosince 2017 a ledna 2018. Lze pozorovat pokles hodnot ve volebním modelu u ANO a jistý nárůst u ČSSD. Ani v jednom z případů není ovšem tento rozdíl statisticky významný a nelze tedy v tuto chvíli říci, zda je způsoben změnou názorů populace nebo náhodným kolísáním měření.

Do průzkumu, který probíhal od 15. do 24. ledna, se zapojilo celkem 1086 respondentů.

Předseda KSČM Vojtěch Filip.
Zákon o referendu? S ANO ho projednají KSČM, SPD a Piráti