Evropský parlament je jediným orgánem Evropské unie, do kterého mají občané členských zemí možnost přímo volit své zástupce. Volby se konají jednou za pět let a jejich tradice začíná již do dob Evropského hospodářského společenství. První volby do europarlamentu se uskutečnily již v roce 1979.

Celkový počet poslanců parlamentu se pravidelně mění, nejčastěji v souvislosti s přijetím nových zemí do unie. Počty jednotlivých mandátů se pak proporcionálně dělí mezi členské země podle počtu obyvatel, přičemž žádná ze zemí nemůže mít více než 96 a méně než šest europoslanců.

Minulé volby roku 2014 provázela v České republice rekordně nízká účast. K urnám přišlo pouhých 18,2 procenta oprávněných voličů. Rekordní byl i počet politických uskupení, která se o hlasy voličů ucházela. Občané mohli vybírat z osmatřiceti různých politických subjektů. Vítězné hnutí ANO tehdy od druhé TOP 09 a Starostů dělilo pouhých osmnáct desetin procenta. Mezi další úspěšné strany patřily ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS a Svobodní.

Volby v roce 2019, které se uskuteční mezi 23. a 25. květnem, budou částečně poznamenány Brexitem. Po odchodu Velké Británie z Evropské unie se část jejích míst v Evropském parlamentu rozdělí mezi ostatní země a většina míst zanikne. Celkový počet poslanců se tedy v každém případě sníží.

Pokud jde o Českou republiku, počet europoslanců by měl zůstat beze změny. Čeští voliči si tedy v příštím roce opět zvolí 21 zástupců.

K čemu Evropský parlament slouží?

Díky přímé volbě poslanců reprezentuje občany jednotlivých zemí unie. V legislativním procesu zaujímá od podpisu Lisabonské dohody stejně významnou roli, jako Rada Evropské unie. Podílí se tedy na tvorbě právních předpisů společenství.

Společně s Radou také rozhoduje o rozpočtu EU. Parlament má přitom klíčové slovo v řadě položek rozpočtu s výjimkou zemědělství. Bez podpisu předsedy parlamentu také není možné, aby rozpočet vstoupil v platnost.

Velice důležitou částí pravomocí orgánu je dozor nad veškerými aktivitami EU. Ten provádí Evropská komise, o jejímž předsedovi poslanci hlasují. Zároveň také rozhodují o jmenování komise včetně všech jejích členů prostřednictvím hlasování o důvěře. 

Role parlamentu v rámci EU postupně roste. Rozhoduje o přijetí nových členů unie, schvaluje mezinárodní smlouvy a Rada EU s ním konzultuje důležitá zahraničně-politická rozhodnutí. Občané EU, kterými jsou všichni občané členských států, mají právo k Evropskému parlamentu podávat petice.