„Radek Vondráček si ve Vatikánu připomene 1150 let od úmrtí apoštola sv. Cyrila a uctí památku věrozvěstů. V letošním roce svatováclavského milénia si také připomeneme 30. výročí kanonizace sv. Anežky České a 50. výročí od úmrtí v exilu kardinála Josefa Berana,“ uvedla v tiskovém prohlášení mluvčí Poslanecké sněmovny Barbora Štenglová.

„Je to výjimečná záležitost, pro mne i pro náš stát. Návštěvu vnímám jako vyjádření úcty ke kontinuitě našeho státu, který se hlásí k tradici Cyrila a Metoděje a k dědictví Velké Moravy,“ uvedl před cestou Vondráček.

„Soukromá audience u svatého otce je zvláštním okamžikem a příležitostí projednat zásadní otázky vztahu státu a církve pro budoucnost. V charitativní a sociální oblasti i v péči o rodinu je církev našemu státu vynikajícím partnerem a chceme tento vztah dále zlepšovat,“ dodal.

Večírek ve sněmovně

Návštěva se uskuteční pouhé dva týdny poté, co se na předsedu Poslanecké sněmovny snesla kritika v souvislosti se záběry z roku 2017, na kterých stojí na předsednickém pultu, hraje na kytaru a zpívá. „Děkuji novinářům za hezkou vzpomínku, i když příběh o večírku ve sněmovní restauraci je smyšlený. S kolegou jsme kdysi - to jsem nebyl předseda - využili toho, že jednací sál byl během rekonstrukce mimo běžný provoz, koberce vytrhané, lavice před lakováním. Zahráli jsme 3 písně,“ vysvětlil na twitteru.

Opozice tehdy Vondráčka vyzvala k rezignaci. „Zveřejněné fotografie z mejdanu ANO ve Sněmovně jsou projevem neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru, kde se odehrávaly mimořádné události naší historie. Fotografie a následná reakce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ilustrují aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních představitelů naší země,“ napsala v tiskovém vyjádření Miroslava Němcová (ODS). „Jedinou možnou reakcí je rezignace předsedy Sněmovny na svou funkci,“ doplnila.