Udělení pokuty 50 tisíc korun, která je na spodní hranici maximální zákonné sazby vodoprávní úřad odůvodňuje zejména pozitivním vlivem vodní nádrže spočívajícím v žádoucím zadržení vody v krajině a ve zlepšení biodiverzity v dané lokalitě.

„Dále vodoprávní úřad přihlédl k polehčující okolnosti pro obviněného, kterou byla skutečnost, že obviněná právnická osoba účinně napomáhala při objasňování přestupku,“ sdělil k postihu mluvčí radnice v Uherském Hradišti Jan Pášma.

V daném případě šlo podle něj o přestupek podle stavebního zákona, za nějž lze v odůvodněných případech uložit pokutu až ve výši do jednoho milionu korun.

„Přestupce by měl být v souvislosti s uvedenou „černou“ stavbou vodního díla postižen také pokutou ze strany České inspekce životního prostředí,“ dodal Jan Pášma s tím, že by se stavba stala legální, pokud by došlo k jejímu dodatečnému povolení.

„Stavební úřad Uherské Hradiště dosud v této věci nerozhodl,“ doplnil Jan Pášma.

Vratislav Mynář rozhodnutí úřadu sice respektuje, ale se svými dalšími kroky chce počkat až na dobu po ukončení celého schvalovacího procesu.

„Respektuji neveřejné rozhodnutí vodoprávního úřadu, ale pokutu budu logicky vymáhat po těch, co zabránili legalizaci rybníku. Kdyby totiž nebylo některých osob, které se snaží něčeho dosáhnout, a nevím čeho, tak bych měl rybník dávno legalizovaný. A to, že není a dostávám pokuty, není mojí vinou,“ řekl Vratislav Mynář Deníku.

Existenci rybníku obhajuje také starosta Osvětiman Aleš Pfeffer.

„Pokutu úřad musel udělit asi proto že mu chyběly nějaké dokumenty. Rybník tam pasuje, patří tam a navíc slouží pro více účelů,“ uvedl osvětimanský starosta.

V územním plánu Osvětiman na přelomu 80. a 90. let minulého století byly podle jeho slov v lokalitě Dolní paseky navrženy rybníky tři. Jeden z nich byl plánovaný vybudovat přesně tam, kde ho nakonec postavil Vratislav Mynář.

„Byly tam navrženy a jen se to posouvalo z jednoho územního plánu do druhého. Pokud by ten rybník nepostavil pan Mynář, zbudovala by ho tam obec, až by na to měla peníze,“ poznamenal Aleš Pfeffer.

Ten nevidí žádný problém ani v tom, že vodou z rybníka v zimě zasněžují nedaleký lyžařský svah.

„Voda odteče na sjezdovku, sníh pak roztaje a voda je v rybníku zpátky. My v Osvětimanech, až na tu jednu stěžovatelku, jsme rádi že ten rybník máme. Kromě ní si na jeho existenci doposud nikdo nestěžoval, dokonce ani ochranáři,“ řekl Aleš Pfeffer.