Po celé zemi se podle odhadů vyskytují 3000 až 4000 vyder. Obývají kolem 80 procent území, nejvíce jich je v jižních Čechách a na Vysočině. Počty vyder se rapidně snížily v 90. letech minulého století, od té doby se jejich stavy začaly opět doplňovat. Poslední mapování se uskutečnilo v roce 2011. „My si ale myslíme, že populace stagnuje a v některých oblastech jde dolů," řekla dnes Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife.

Od začátku letošního roku byly uhynulé vydry nalezeny na silnicích například u obcí Stříbrná Skalice, Jelení u Bruntálu, Trstěnice u Moravského Krumlova, Úsilné u Českých Budějovic nebo Koloděje nad Lužnicí. V současnosti ochránci kontrolují vybrané úseky silnic, aby doplnili mapu rizikových oblastí po celé zemi.

Ucpané propusti

Z dosavadních kontrol vyplývá, že v 83 procentech by se měly silnice nebo její okolí upravit tak, aby k dalším úhynům nedocházelo. „Víme přesně, kde je problém a co je příčinou. Nejčastěji to jsou ucpané propusti pod silnicí, kde teče malý potok, takže stačí vyčistit," poznamenala Poledníková.

Problémem jsou i rybníky v blízkosti silnic. Pokud mají bezpečnostní přepad, lze u nich podle ekoložky vytvořit takzvané schody, po nichž vydry přelezou a dostanou se zpátky do potoka.

I dalších zvířat podle ochránců hyne na silnicích stále více. Na jaře mívají problémy migrující žáby, pravidelně hyne na silnicích lesní zvěř i ptáci.