Podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové souvisí změna vybraných stejnokrojů s novým logem, které začala SŽDC používat. „Prioritním požadavkem na nové stejnokroje je vedle zajištění maximálního komfortu zaměstnanců rovněž důstojné a moderní reprezentování společnosti SŽDC,“ dodala Šubová.

Uniformy mají být v nových korporátních barvách SŽDC, tedy tyrkysové, tmavě modré a oranžové. „V současnosti probíhá testování u vybraných zaměstnanců SŽDC,“ říká Šubová.

Po testování se rozhodne, jak rychle se budou uniformy měnit, a SŽDC vypíše soutěž na výrobce stejnokrojů. Nové stejnokroje chce představit oficiálně v polovině dubna. Výměna se týká 4100 zaměstnanců, především výpravčích.

Zatím poslední velkou změnou v předpise pro výpravčí byl příkaz nošení červené čepice pro všechny výpravčí. Do té doby tuto povinnost měla jen necelá třetina výpravčích, kteří vypravovali vlaky návěstí „odjezd“. V průjezdných stanicích do té doby měli jen modré čepice.