Průzkum společnosti STEM ukazuje, že na počátku října bylo s výsledky činnosti koaliční vlády premiéra Topolánka spokojeno 22 % občanů, zbývajících 78 % vyjádřilo nespokojenost. Podíl spokojených převažoval pouze mezi stoupenci ODS. Příznivci dalších dvou koaličních stran patřili většinou k táboru nespokojených.

Z hodnocení činnosti jednotlivých členů vlády vyšli nejlépe ministři Liška, Schwarzenberg a Pospíšil. Na opačném konci pomyslného žebříčku se octli ministři Langer, Čunek, Julínek a premiér Topolánek.

Spokojenost s výsledky činnosti Topolánkovy vlády sice klesá s tím, jak se zvyšuje věk dotázaných (18–29 let – 24 % kladných odpovědí, 60 let a více – 15 %) a naopak stoupá s růstem jejich nejvyššího ukončeného vzdělání (základní – 15 %, VŠ – 35 %) a materiálního zajištění domácnosti (špatně zajištění – 8 %, dobře zajištění – 41 %).

Výsledky současné vlády se Čechům nelíbí.