MU získala pětiletou akreditaci pro dva magisterské a osm doktorských studijních programů v oblasti farmacie. „Přede dvěma lety, kdy jsem byl děkanem Lékařské fakulty MU, jsme začali s přípravou studijního programu klinická farmacie a po mém nástupu do funkce rektora jsme ihned zahájili jednání s vedením Veterinární a farmaceutické univerzity o převzetí celé fakulty. Tento náročný proces, který v historii vysokého školství v tomto století nemá obdoby, jsme dokázali zvládnout za deset měsíců – i navzdory koronavirové krizi,“ sdělil Deníku rektor MU Martin Bareš.

Poslední školní den a rozdání vysvědčení na základní škola Ostrčilova v Ostravě
Předávání vysvědčení: některé školy zareagovaly na nařízení originálně

Rozvoj farmacie je podle něj v současné době možný jen v rámci těsné spolupráce s lékařskou a přírodovědeckou fakultou a s fakultními nemocnicemi. „Úzké propojení těchto oborů je důležité pro rozvíjení personalizované medicíny, což povede ke zlepšení zdraví a kvality života naší společnosti, která bude v blízké budoucnosti čelit velkým výzvám v souvislosti se změnou věkové struktury obyvatelstva,“ míní Bareš.

Vysoké školy - InfografikaZdroj: DeníkPodobně se na změnu své alma mater dívá i Kateřina Valentová, studentka 4. ročníku farmaceutické fakulty: „Změna bude přínosná, protože budeme moci spolupracovat s dalšími fakultami MU, účastnit se výzkumu a zapsat si předměty z jiných oborů.“

Masarykova univerzita se ve středu rozroste na deset fakult „Počítáme s tím, že k nám přejde všech osm set studentů farmacie. Výuka bude dál probíhat v současných prostorách areálu na Palackého třídě, které jsme si od Veterinární a farmaceutické univerzity pronajali na dobu pěti let. Do budoucna zvažujeme, že by se fakulta stala součástí areálu Univerzitního kampusu Bohunice,“ konstatoval rektor MU.

Lenivé univerzity

Ke spokojenosti má i jiné důvody. Podle průzkumu společnosti Tutor totiž jeho škola letos vyhrála souboj s Univerzitou Karlovou, kterou předčila v počtu přihlášek ke studiu.

Méně maturantů, menší zájem o studijní obory

Kvůli úbytku maturantů řada VŠ zaznamenala menší zájem o své obory. Týkalo se to například Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzity v Plzni či Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Ilustrační foto.
Vysvědčení po covidu? Známky nebudeme hrotit, řekli ředitelé škol na Kutnohorsku

Mění se také oboroví favorité. „Zjednodušeně řečeno, před dvaceti lety chtěl být skoro každý maturant právníkem, před deseti lety ekonomem, v posledních několika letech lékařem a letos začínají být v kurzu technické obory, které dosti stagnovaly,“ komentuje výsledky analýzy akademická ředitelka společnosti Tutor Jana Pácalová.

Výrazného zvýšení přihlášek se tak letos dočkaly ČVUT Praha či Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. V obou případech k tomu dosti přispěly obory jako strojírenství a informatika.