NSS v první polovině června zamítl stížnost Západočeské univerzity v Plzni ve sporu o bakalářský diplom Luďka Hosmana, někdejšího ředitele plzeňských strážníků. Média už o rozhodnutí informovala, teprve nyní ale NSS zveřejnil část své argumentace.

Škola původně diplom z roku 2002 Hosmanovi zrušila s vysvětlením, že bakalářskou práci opsal. Hosman ovšem - stejně jako další absolvent plzeňských práv Jan Harangozzo - uspěl se žalobou u Krajského soudu v Plzni.

Plzeňský sodu vyslovil právní názor, že vysokoškolský diplom není osvědčením, ale dokladem, který nelze zrušit. NSS sice kasační stížnost univerzity zamítl, ovšem s argumentací krajského soudu se ztotožnil jen částečně.

Diplom má podle NSS povahu osvědčení, jehož vydáním vysoká škola úředně potvrzuje skutečnost, že konkrétní člověk absolvoval určitý studijní program a získal příslušný akademický titul.

"Diplom proto lze zrušit postupem podle správního řádu. Předpokladem pro jeho zrušení ovšem je, že byl vydán v rozporu s vysokoškolským či jiným zákonem, tedy za situace, kdy nebyly splněny podmínky pro jeho vydání," uvedl NSS na svém webu.

V Hosmanově případě ovšem podle soudců NSS podmínky pro vydání diplomu splněny byly, proto soud stížnosti univerzity nevyhověl. Diplom Harangozza ovšem musí Krajský soud v Plzni řešit znovu. V tomto případě totiž NSS kasační stížnosti univerzity dnes vyhověl, zjistila ČTK z úřední desky. Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu k dispozici ani v případě Hosmana, ani Harangozza.

Aféra s rychlostudiem, podivným přijímáním studentů a sporným udělováním titulů na právnické fakultě v Plzni vypukla v roce 2009. Tituly škola podle dostupných informací odebrala i několika dalším absolventům.