Šestiletý Adam chodí do první třídy, respektive nechodí, protože se od 14. října jako všechny ostatní děti učí doma. I jeho škola se snaží s žáky komunikovat přes počítač, ale jak říká Adamův otec Jan, synovu pozornost tímto způsoben udrží maximálně dvacet minut.

Redukce je nutná

Distanční výuka je právě v tomto ohledu zrádná. Nemůže běžný výklad zrcadlit v poměru 1:1. Česká školní inspekce, která vydala podrobnou zprávu o průběhu vzdělávání na dálku v minulém pololetí, uvádí, že takto mechanicky se podle názoru žáků výuka překlopila ve 30 procentech škol. Inspektoři přitom doporučují redukovat standardní rozvrh, a to omezením výukových hodin i dnů.

Na základě provedeného šetření došli k závěru, že přes doporučení ministerstva školství učitelé dávali přednost novému učivu podle původního plánu před opakováním a procvičováním probrané látky. Není divu, že podle zprávy se až čtvrtina žáků účastnila distančního vzdělávání nepravidelně a pět procent vůbec.

V době vrcholící pandemie ovšem není jiná cesta než se učit pomocí IT technologií. Právě na tuto oblast se soustřeďuje Svaz průmyslu a dopravy ČR, neboť značné nedostatky nejsou jen v náplni učiva.

„Spojili jsme se s Asociací ředitelů ZŠ a dali k dispozici deset tisíc SIM karet s neomezeným datovým připojením, aby je poslali do rodin, jejichž děti nemají dostatečný přístup k internetu. Zájem byl obrovský. Proto jsme se rozhodli množství takto poskytnutých SIM karet zdvojnásobit,“ říká Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile ČR.

Stát by se podle něj měl soustředit na pokrytí sítí rychlého připojení s kapacitou přenosu 1 gigabit za sekundu, což by prospělo i školám. Jak uvedl, Česká republika má sice nejlepší mobilní sítě na světě, ale co do rychlosti je až na 18. místě v rámci EU.

Rozdílný přístup

„Jako velkou obtíž vnímáme, že u nás je školství velmi roztříštěné, takže co zřizovatel, to jiný přístup. Zřetelně se to projevilo při přechodu na distanční výuku. Třeba v Itálii ministerstvo školství zřídilo jednu vzdělávací platformu, což dává velké možnosti i privátnímu sektoru, který potřebuje silného partnera,“ tvrdí Michal Stachník, generální ředitel Cisco Systems CR. Podle něj čeští učitelé nejsou dostatečně vzděláni v tom, jak efektivně vy-užívat digitální technologie k výuce. „Na tom musíme pracovat souběžně s budováním internetové infrastruktury nebo vybavováním škol,“ míní Stachník.