Základní školy začnou děti v první a šesté třídě učit podle dokumentů, které měly ve spolupráci všech učitelů vytvořit tak, aby odpovídaly školním možnostem a záměrům. V podstatě se tak mohly více profilovat a přilákat žáky.

Podle odborníků jsou však hotové programy pouze prvním krokem ke skutečné reformě a proměně českých škol. Například ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) Jaroslav Jeřábek odhaduje, že výsledky reformy bude možné hodnotit za deset let.

Náměstek ministryně školství Jindřich Kitzberger ČTK řekl, že realita se může v různých školách lišit. Podle něj záleží hlavně na tom, zda při přípravě programů pochopili učitelé smysl reformy. Někde tedy potrvá déle, než se škola skutečně změní.

"Učitelé si budou postupně muset zvyknout na nový způsob myšlení a práce," tvrdí náměstek ředitele VÚP Jan Tupý. Za jeden z největších přínosů reformy považuje týmovou práci, kterou si mohli učitelé vyzkoušet už při přípravě programů.

Pedagogové by podle něj měli začít na pravidelných poradách diskutovat o tom, jak lze jednotlivé předměty prolnout a vytvářet společné projekty. Reformovaná škola by také měla být mnohem otevřenější a měla by usilovat o aktivní zapojení rodičů do její činností. Rodiče by měli mít dojem, že škole záleží na dítěti, a ne, že si učitelé odučí své hodiny a o víc se nestarají.

Ani žáci by podle něj nadále neměli být pouze pasivními příjemci, ale měli by do výuky sami vstupovat. Proto je podle Tupého důležité, aby je vyučování bavilo. Se změnami ve školách souvisí větší důraz na sebehodnocení školy i žáků. Instituce by sama měla vědět, v čem je potřeba se zlepšit, to samé by si měly uvědomit i děti.

Podle Tupého jsou školy na vlastní hodnocení teoreticky celkem připravené, protože se o něm v poslední době hodně mluvilo. Přesto bude prý nějaký čas trvat, než se v nich zažije.

Školy se mohly při přípravě programů inspirovat na metodickém portálu ústavu www.rvp.cz. Projekt bude podle Tupého nadále pokračovat, k dispozici by měly být například konkrétní pracovní listy.

Od září odstartují přípravu školních vzdělávacích programů gymnázia, učit by podle nich měla za dva roky.