Sdělila to PR manažerka společnosti Alena Maršálková.

Poslední rok předškolního vzdělávání je od září uplynulého roku povinný. Dítě ale nemusí docházet do školky, rodiče mají možnost ho na nástup do školy připravovat doma, nebo ho posílat do dětské skupiny. Pokud se pro to rozhodnou, musí své dítě přivést do školky k přezkoušení, které se koná v listopadu nebo v prosinci. O konkrétním termínu rozhoduje každá školka zvlášť.

Oslovené ředitelky mateřských škol se shodly, že nemají možnost smysluplně kontrolovat, jak se děti mimo školku vzdělávají. Zhruba polovina dotázaných uvedla, že při jednorázovém setkání s dítětem není možné ověřit úroveň jeho znalostí a dovedností. Přezkušování předškoláků je podle nich formalita, která nemá žádný vliv na přípravu dítěte a jeho bezproblémový nástup do školy.

Školkám chybí metodika, podle které by předškoláky mohly zkoušet. Podle většiny z oslovených ředitelek je nejdůležitější kontrola sociálních, komunikačních a grafomotorických dovedností. Největší obtíže údajně dětem dělaly komunikace a správné chování.

Současný termín přezkoušení je podle některých ředitelek příliš brzo po zahájení školního roku a vhodnější by byl na jaře. Další si myslí, že by se děti měly zkoušet častěji než jednou, a to zejména v případech, kdy učitelky zjistí nedostatky. Některé rodiče prý výsledky jejich dětí nezajímají.

Individuální vzdělávání může ředitelka školky ukončit v případě, že rodiče dítě k přezkoušení nepřivedou. Pokud se při přezkoušení ukáže, že předškolák proti svým vrstevníkům zaostává, může nadále zůstat doma. Učitelky ve školce mají potom za úkol rodičům doporučit, jak by své dítě měli co nejlépe podporovat. Další přezkušování zákon nestanoví.

Podle průzkumu, který loni v září a říjnu udělala společnost Člověk v tísni s Agenturou pro sociální začleňování, moc rodin možnost individuálního vzdělávání nevyužívá. Do školy údajně chodí i většina dětí v sociálně vyloučených lokalitách, které do školky dosud často nechodily. V 96 mateřských školách, které se průzkumu zúčastnily, se vzdělávalo individuálně 58 dětí z celkem asi čtyř tisíc.

Povinný poslední rok v mateřské školce by podle ministerstva školství měl zlepšit připravenost dětí na školní docházku a snížit počet odkladů. Pomoct by měl zejména dětem ze sociálně slabých rodin. Podle zprávy Agentury EU pro základní práva (FRA) z roku 2016 navštěvovala v ČR školku například jen třetina malých romských dětí.

Anketa vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) se uskutečnila v listopadu minulého roku.