Nový šéf MU Martin Bareš Deníku řekl, že jeho metou je především proměnit strukturu studentů, aby mezi nimi bylo co nejvíc těch skutečně motivovaných. Podle analýzy společnosti Tutor, která vznikla na základě dat ministerstva školství, se to ale zatím příliš nedaří. Masarykova univerzita sice letos přijala jen každého druhého zájemce, ale ze všech sledovaných vysokých škol se na ni reálně zapsalo nejméně přihlášených, konkrétně 74 procent. 

V tomto srovnání vede Vysoká škola ekonomická v Praze, kam nastoupilo 94 procent uchazečů. Na Univerzitu Karlovu i na MU zároveň se dostalo 782 přihlášených. Z nich se ve finále zapsalo na UK 500 studentů a na MU 167 studentů.

Úspěšnost uchazečů o VŠ studiumZdroj: DENÍK

„Na lékařské fakultě, kde je extrémně náročné studium, je míra neúspěšnosti nej-menší, protože motivace na vstupu je nejvýraznější. Totéž by mělo platit na pedagogické či jakékoli jiné fakultě. Například ve Spojených státech je standardní součástí přijímacího řízení zjišťování motivace, to může být inspirace i pro nás,“ míní Bareš. Tímto pohledem je na tom nejlépe Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, o niž je tak velký zájem, že si skutečně může vybírat jen ty nejlepší. Letos se na ni dostalo dvanáct procent uchazečů.

Snadná cesta na univerzitu 

Celkově ale byly univerzitní brány otevřeny dokořán, za nimi zůstalo jen 16 procent mladých lidí, zatímco před sedmi lety 25, a v roce 2002 dokonce 38. Z analýzy vyplývá, že letos bylo nejtěžší uspět u přijímaček na umělecké vysoké školy, dále na Ostravskou univerzitu a na Univerzitu Karlovu. Z jednotlivých oborů pak byla nejmenší šance na přijetí na lékařských fakultách, kde uspěl zhruba každý čtvrtý přihlášený. Naopak řada soukromých vysokých škol přijala úplně všechny uchazeče.

V rámci Univerzity Karlovy bylo vedle lékařských fakult nejtěžší dostat se na práva (uspělo 27 procent přihlášených). V některých regionech figurovaly na prvních místech žebříčku pedagogické fakulty. Týká se to Jihočeské univerzity (60 procent přijatých na PedF, 73 procent na celou univerzitu) nebo Univerzity Hradec Králové (53 procent PedF, 67 procent celá univerzita).