V sociálních dávkách pak ministr neočekává výrazný pokles výdajů. Loni stát vyplatil na důchodech zhruba 340 miliard korun, letos ke konci srpna to bylo zhruba 230 miliard korun.

Drábek bude také navrhovat snížení stropů pro odvody na sociální pojištění ze současného šestinásobku na trojnásobek průměrné mzdy. Jde o reakci na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil s platností od října 2011 současný výpočet důchodů, méně výhodný pro lidi s vysokými příjmy. „Snížení stropů bude znamenat určitý výpadek příjmů, byť to nebude výrazné číslo, bude v řádu jednotek miliard korun,“ řekl. Podle místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha by měl Drábek přijít s návrhem, jak výpadek pokrýt.

Stropy by se měly podle ministra snížit od roku 2012, po tři měsíce příštího roku se budou nově přiznané důchody vypočítávat jinak. Náklady na vyšší důchody za tu dobu budou zanedbatelné, u­vedl.

Komerční důchodové připojištění nefunguje

Vedoucí právního oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek odhadl, že snížením stropů se vybere na pojistném o devět miliard korun méně. Verdikt Ústavního soudu se podle něho nemusí řešit v průběžném státním důchodovém systému, ale v komerčním důchodovém připojištění, které nyní podle Samka nefunguje, jak má. Je nutné je transformovat, do­dal.

Příští měsíc by chtěl Drábek předložit vládě návrh na změnu ve vyplácení sociální dávek a dávek hmotné nouze. Od ledna 2012 by měla být ze státu na kraje převedena síť sociálních služeb včetně financování. „Neušetříme nic, ale dojde k restrukturalizaci složek sociálního systému,“ podotkl Drábek.

Zvýšení důchodu o 390 korun měsíčně v roce 2011

Příští rok musí vláda podle současného zákona zvýšit průměrný měsíční důchod o 390 korun měsíčně, protože musí respektovat inflaci i růst reálných mezd za poslední dva roky. Příští rok tak vydá vláda na důchody zhruba o 19 miliard korun víc než letos.

Podle dřívějšího ministrova vyjádření koalice uvažuje o zvyšování důchodů pouze o inflaci od roku 2012. Tento krok chce podle vláda prosadit spolu s důchodovou reformou, jejíž návrh by měl být k diskusi do prosince. Kdyby se penze od roku 2012 zvyšovaly jen podle růstu cen, průměrný měsíční důchod by od roku 2012 rostl o 150 až 170 korun pomaleji než nyní. Premiér Petr Nečas (ODS) k tomu však řekl, že takový krok je možné udělat pouze postupně a vyžadoval by několikaleté přechodné období.

Drábek rovněž uvedl, že v příštím roce nebude vládě navrhovat zvýšení minimální mzdy. „Ta vhodná diskuze nastane až na podzim příštího roku, až budeme vědět, jak se vyvíjí ekonomika,“ dodal.