Pondělí: toulky Prahou. Úterý: filmové představení. Středa: první dvě hodiny odpadají. Čtvrtek: výuka podle rozvrhu. Pátek: suplování z důvodu nemoci matematikářky. Přesně takhle vypadal rozvrh kvartána Ondry z pražského Gymnázia Opatov v jednom z květnových týdnů. Je pravda, že na škole zrovna probíhaly ústní maturity, ale podobně to na gymnáziu vypadalo v době konání přijímacích zkoušek.

Jindy zase byla češtinářka na školení ke státní maturitě a ke konci roku Ondřej chodil do školy jako na návštěvu. Po dvou hodinách rychle domů, protože se instalovalo nové topení a v budově nebylo bezpečno. „Kolem přijímaček a maturit je toho opravdu moc, papíruje se, vyhodnocuje, školí a na výuku je pořád méně času,“ potvrzuje zdejší profesor informatiky Ludvík Růžička.

Stačí zdravý rozum

Platí tedy ještě vůbec, že školní rok začíná 1. září a končí 30. června? „Ve školním vzdělávacím plánu je dán počet hodin, které musejí být odučeny. Ten škola plnit musí. Jde o základní údaj, který prověřuje i školní inspekce,“ říká ředitel Gymnázia Nymburk Jiří Kuhn. Podle něj ale rozhodně není normální, aby děti každý týden chodili do kina nebo na výlet. „Kvalitně zpracované projektové dny pochopitelně význam mají, ale neúčelné vyplňování času mimo budovy školy těžko může jakýkoli ředitel zdůvodnit,“ dodává Khun. A myslí si, že v tom případě by se rodiče měli obrátit na vedení školy a žádat nápravu. „Většině z nich to ale moc nevadí. Pokud je o děti postaráno, moc se o průběh vyučování nezajímají,“ sděluje osobní zkušenost.

Syn Hany Bidlasové skončil třetí třídu na ZŠ Na Smetánce. A na jaře byl občas víc doma než ve škole. „Když byly svátky uprostřed týdne, měl Honzík ředitelské volno. Po pravdě řečeno, mně to ale vyhovovalo, protože jsme nemuseli tak brzy vstávat. Jiné by to bylo, kdyby byl Honza menší a potřebovala bych k němu hlídání, to byl problém,“ zamýšlí se maminka.

Ředitel ZŠ Kunratice Vít Beran přináší jinou zkušenost: „Volno vyhlašuji jen v havarijních situacích. Třeba na podzim bude odstavená jídelna kvůli rekonstrukci, takže pár dní zřejmě děti zůstanou doma.“ Aktuálně zní jeho názor na průběh prázdnin. Podle Berana jsou totiž dva letní měsíce volna nesmysl. „Kdyby se prodloužily zimní a jarní prázdniny, nemusely by ty letní být tak dlouhé. Letos například škola končila ve středu 30. června, což je organizační lapsus. Nikde se přece ty poslední tři dny už neučilo,“ míní Beran. Prodloužené či klouzavé prázdniny ostatně navrhuje i Evropaská komise. Podle eurokomisaře pro průmysl a podnikání Antonia Tajaniho nemá být koordinace prázdnin mezi zeměmi EU povinná, ale výrazně by prodloužila turistickou sezónu, navýšila počet turistů, a tím i podpořila ekonomiku. „Chtěli bychom, aby mladí lidé mohli navštívit slavné kulturní památky v období, kdy není turistická špička,“ doplnil Tajani. S podobným návrhem pravidelně přicházejí i zástupci českých cestovních kanceláří.

Dobře naplánovat

Otázka je, zda by delší volno rodičům nezpůsobilo ještě víc vrásek, než jim poměrně rozvolněný školní rok dělá už nyní. Zástupkyně ředitele pražské ZŠ Mezi Školami Marta Šefčíková je přesvědčena, že pokud se dobře plánuje, nemohou děti být doma častěji než předpokládá vzdělávací školní program. „Když se chodilo na filmy tak, že v osm ráno byl sraz a hned po představení se děti rozpustily, tak všichni chtěli chodit. Od momentu, kdy jsme řekli, že od 11 hodin probíhá normálně výuka, najednou přestal být zájem.

A tak jsme kina zrušili,“ říká Šefčíková. Přísnému plánování podléhá i další vzdělávání kantorů. „Kurzy většinou probíhají odpoledne. Největší problém je s pedagogickou fakultou, která má zásadně konzultace dopoledne. Ale i to se snažíme zajistit tak, aby děti nestrádaly a dostalo se jim potřebné hodinové dotace,“ uvedla. Stejně tak její ŽŠ přísně rozvrhuje pobyty ve škole v přírodě, na lyžařských kurzech a v zahraničí. „Když třída vyjíždí na sedm dní do přírody, nemá ten rok už nárok na výlet,“ popisuje Šefčíková. Pokud by právě její škola podepisovala s rodiči smlouvu o dodržování pravidel, měla by ze své strany evidentně splněno.

Smlouvy už někde mají

Tenhle nápad ministra školství Josefa Dobeše (VV) vzbudil velkou, většinou pozitivní odezvu. Některé školní ústavy ale podobnou generální dohodu už mají. Konkrétně v Numburce ji uzavírají už čtvrtý rok. „Projednáváme ji s vždy po přijímacích zkouškách. Rodiče v ní schvalují, že můžeme dělat namátkovou kontrolu v šatnových skříňkách, v případě podezření podrobit studenty testu na alkohol, eventuálně je odeslat na kontrolu požití návykových látek. V naprosté většině zákonní zástupci žáka dohodu podepisují,“ říká Kuhn. Těší ho, že zatím k podobné prověrce ani jednou nemuseli přistoupit.

K létu patří stany a bojovky

ROZHOVOR

Předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček: Kluci a holky budou ve stanu spolu. Když svolí rodiče

ČRDM sdružuje stovku dětských a mládežnických organizací. Jejich šéf Aleš Sedláček se těší na novou vyhlášku ministerstva zdravotnictví, která zjednoduší pravidla tábornictví

Na tábory každoročně jezdí desítky tisíc dětí. Jak se tahle tradice v posledních dvaceti letech změnila?
Podle našich výzkumů je táborů i dětí, které se jich účastní, plus minus stejně. Nabídka odpovídá poptávce. Co se týká kvality, pochopitelně se rozšiřuje o tábory nových typů.

Jaké jsou módní trendy?
Největší rozmach zaznamenávají komerční akce. Firmy se snaží rodiče přesvědčit, že jejich ratolesti by se měly formálnímu vzdělávání věnovat i v létě. Pokud s tím dítě souhlasí, proč ne. Nutit by se ale do toho neměly.

Ve středu jste doprovázel hlavního hygienika na cestě po třech jihočeských táborech. Co jste zjistili?
Šlo o skautský, pionýrský a turistický tábor, všechny tři stanové. Hygienici neshledali žádnou závadu. Hlavním cílem ale bylo popovídat si přímo v terénu s vedoucími o přípravě nové vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

Těší se na tu novou?
Oni se sžili s tou současnou. Chystaná novela vzbudila proto logický rozruch. Naštěstí ministerstvo dost slyšelo na připomínky z praxe, takže třeba už netrvá na zvětšování plochy na jedno dítě ve stanu.

A změní se tedy vůbec něco?
Spousta věcí se zjednoduší, dlouhé nesrozumitelné odstavce nahradí jasné formulace. Rodiče asi přivítají, že po jejich souhlasu budou moci spát děti různého pohlaví spolu. Týká se to pochopitelně sourozenců.

Předpis začne platit na podzim. Proč se čeká v lednu další úprava?
Ta se bude týkat zdravotníků zotavovacích akcí. Požadavky se mění směrem k akutnímu záchranářství, naopak už se tolik neřeší pečovatelství. Posílit je nutné znalosti hygieny, aby zdravotník byl vlastně jejím vstupním inspektorem. Bude muset vědět, co přesně spadá pod pojem epidemiologicky závadné potraviny. Jde třeba o zmrzlinu, houby nebo exotické ovoce nejasného původu.

Mají být podle vás tábory opakem toho, jak děti tráví čas během školního roku, tedy u počítače, ve fast foodech a v posteli s mobilem v ruce?
Zrovna včera jsem uvažoval o tom, že požádáme rodiče, aby dětem mobily na tábor nedávali. Ale asi by to nebylo schůdné. Ideální je, když doma mají kontakt na hlavního vedoucího nebo zdravotníka, ale jinak není důvod pětkrát denně synka či dceru kontrolovat. Osobně to naštěstí neřeším. Na našem největším tábořišti Ligy lesní moudrosti totiž nemáme signál.

Takže jste pro izolaci rodičů?
To ne, naopak je fajn, když třeba na víkend přijedou a zúčastní se táborové hry nebo opékání buřtů. Pravidelné telefonování ovšem vnímám spíš jako jejich alibi. (kp)