Podle ředitele české pobočky organizace Transparency International Davida Ondráčky je ale důležité, aby úkoly nebyly splněny jen papírově, což se v některých případech děje. Například návrh zákona o dohledu nad financováním politických stran nezaručí, že bude hospodaření stran průhlednější, řekl Ondráčka.

Mezi nesplněné úkoly patří chybějící zákon o státním zastupitelství, který má umožnit zřízení speciální protikorupčního týmu státních zástupců a změní pravidla jmenování státních zástupců. Zákon měl být předložen do konce června, vláda dosud neschválila ani jeho věcný záměr. Za další z velkých restů považuje Ondráčka zákon o úřednících, který má přispět k odpolitizování státní správy.

„Zásadní je také řízení a kontrola státních firem, to co vláda přijala nedávno, není zdaleka vše, co by bylo třeba," uvedl Ondráčka. Ministři na své posledním zasedání před vládními prázdninami schválili plán legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů státních a polostátních firem. Zástupci státu či územních samospráv budou do orgánů podniků vybíráni na základě své odbornosti.

V ohrožení je také změna jednacího řádu sněmovny a Senátu, kterou by mělo být omezeno předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení poté, kdy byl konkrétní zákon už projednán na příslušném výboru. Strategie předpokládá i zákaz předkládání „přílepků" a zamezení možnosti neprůhledného rozdělování finančních prostředků prostřednictvím pozměňovacích návrhů k zákonu o státním rozpočtu. „Úprava jednacích řádů je výsadním právem komor. Zatímco Senát svůj návrh předložil, Sněmovna stále otálí," připomněla v tiskové zprávě vicepremiérka odpovědná za boj s korupcí Karolína Peake (LIDEM).

Registr přestupků

Za nejvýznamnější z osmi bodů dokončených v poslední době označila Pavla Zdráhalová z úřadu vlády vedle předložení návrhu zákona o dohledu nad financováním politických stran návrh zákona o registru přestupků se zakotvením trestní odpovědnosti při opakování přestupků.

„Přestože osobně považuji úkol za splněný až v okamžiku, kdy je zákon vyhlášen ve sbírce zákonů a nelegislativní opatření již realizováno v praxi, z formálního hlediska je třeba za splněný úkol považovat moment, kdy jej příslušný rezort splní dle zadání uvedeného ve strategii," poznamenala vicepremiérka.

Ve druhém čtvrtletí byla také schválena analýza možností upozornit na korupci a ochrany oznamovatelů, na jejímž základě lidé místopředsedkyně vlády připravují věcný záměr nového zákona o ochraně oznamovatelů.

Protikorupční strategie v nynější podobě skončí s prosincem letošního roku, na její aktualizaci pro další období spolupracují nevládní organizace včetně Transparency International.