„Takto vždy probíhal nástup totalit. Kdo bude ten vrchní revizor kultury pro národ?“ zkritizovala místopředsedkyně Senátu záměr Schillerové oddělit tzv. politické a nepolitické neziskové organizace a těm z první skupiny přiškrtit rozpočet. Podotkla, že reálnými politickými neziskovkami jsou v zemi jen odbory, politické strany a jejich instituty, případně instituce krajů a obcí.

Podle expertní skupiny, jíž se kromě Horské účastní zástupci 14 neziskových organizací, mezi které patří například Charita ČR nebo MAS Království – Jestřebí hory, potřebuje neziskový sektor finanční a právní jistotu.

Na slova ministryně reagoval také ředitel Centra pro komunitní práci střední Moravy Roman Haken. „Svobodná občanská společnost v demokracii musí mít právo se sdružovat a vykonávat aktivity, které považuje za prospěšné. Na dotace není nárok, ale jsou podpůrným prostředkem pro tyto organizace, aby svoji činnost mohly ve veřejném zájmu rozvíjet,“ uvedl Haken.

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček vyjádřil obavy z toho, aby neziskový sektor nebyl cíleně škrcen: „Dotace podnikatelům jsou šestkrát větší než pro neziskové organizace. Dotace do příspěvkových organizací státu, krajů a obcí činí desetkrát tolik, co od státu dostanou všechny spolky. Zajímavé je, že dotace, jako sprosté slovo, zaznívá jen ve spojitosti s neziskovkami,“ povzdychl si Sedláček.