Dané informace sdělil po sobotním jednání krizového štábu mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Teprve až budou hráze hotovy a podaří se uhasit oheň, budou moci záchranáři vynést i ostatky dvanácti obětí tragédie. „Záchranáři pracují ve třech směnách, střídají se po čtyřech hodinách. Celkem zde pracuje okolo dvou set lidí, pomáhají i pracovníci polské báňské záchranné služby. Práce zřejmě potrvají do neděle,“ zní další informace OKD.

Až budou hráze hotovy, budou záchranáři čekat přibližně osm hodin a pak ověří, zda v místech již skutečně přestalo hořet. „Začneme odebírat vzorky v uzavřených částech. Na základě vyhodnocení požádáme o povolení Český báňský úřad, abychom mohli do požářiště fyzicky vstoupit,“ dodal mluvčí těžební společnosti.

V dole zahynulo 13 lidí, jednu oběť záchranáři vynesli na povrch. K dalším se dostanou po uhašení požáru. Příčiny neštěstí pak bude vyšetřovat komise složená z českých i polských zástupců. Dva zranění horníci zůstávají nadále v nemocnici, stav jednoho z nich je podle mluvčí ostravské fakultní nemocnice stále vážný.

Na počest tragicky zahynulých horníků zněly v sobotu ve 12 hodin v celém Česku sirény. Polsko vyhláslio na neděli státní smutek.

Humanitární pomoc
* Na základě četných dotazů a spontánních reakcí veřejnosti Nadace OKD ve spolupráci s těžařskou firmou OKD a.s. zřídily u České spořitelny speciální účet pro zasílání finančních darů, jehož výtěžek bude rozdělen postiženým rodinám z důlního neštěstí na Dole ČSM Sever z 20. prosince 2018. Číslo účtu je: 342342342/0800. 

* Finanční dary určené postiženým sirotkům z těchto rodin bude rovněž přijímat i Spolek svatá Barbora. Číslo účtu je 1657156389/0800Česká spořitelna, a. s., pobočka Havířov.

* Nadace OKD, Spolek svatá Barbora i společnost OKD a její zaměstnanci s postiženými rodinami soucítí a touto cestou jim chtějí opětovně vyjádřit upřímnou soustrast.

Těžba v dalších částech revíru pokračuje

Zatímco v severní části Dolu ČSM byla po explozi zastavena, v jeho jižní části pokračuje, stejně jako na ostatních činných šachtách. "Všude byla provedna bezpečnostní kontrola a v neohrožených lokalitách může práce pokračovat," potvrdil ředitel OKD Boleslav Kowalczyk.

Připomněl, že všechny doly v regionu jsou v oblasti s rizikem výronu metanu a tomu odpovídají preventivní opatření. Přesto není vždy možné neštěstí zabránit, když se plyn z horniny uvolní náhle a ve velmi výbušné koncentraci.  

Zdroj: Youtube