Starosta Rožnova Radim Holiš dostal písemnou rezignaci Kristiny Kubečkové minulý týden. Její krok hodnotí pozitivně.

Na oficiálním facebookovém profilu města se objevily souhlasné i nesouhlasné reakce Rožnovanů s odstoupením ředitelky. „Nám tato škola vyhovuje a rezignace je zbytečná komplikace,“ napsala Dana Grigorescu. Naproti tomu Věra Valová hodnotí vedení školy velmi kriticky. „Toto vedení bylo ne neschopné, ale všeho schopné. Obyčejný občan už to ví pět let,“ zlobí se Valová.

Nedávno ze školy odešlo jedenáct žáků 

Škola Pod Skalkou je největší základní školou v Rožnově. Žáci tady získávají základní vzdělání už více než půl století. Poslední dobou se potýká s úbytkem dětí. „V září mělo do školy nastoupit šedesát žáků. Bude jich ale pouhých dvaadvacet. Ze tří tříd bude jedna. Navíc se v nedávné minulosti jedenáct žáků ze školy odhlásilo,“ vypočítával místostarosta Jan Kučera.

Podle Kučery, který má školství na starosti, připravovala Kristina Kubečková zajímavé a přínosné projekty. Za svého vedení také udělala řadu změn.

Před dvěma lety se ale začaly objevovat problémy, které vycházely ze špatné komunikace mezi vedením a rodiči a vedením a pedagogy. Následoval pokles žáků. Situaci podle Kučery také nepomohla velká obměna pedagogů, která se odehrála na začátku funkčního období ředitelky Kubečkové.

Za dobu jejího působení se škola podle místostarosty Kučery vydala správným směrem.

Odcházející ředitelce patří poděkování

Ředitelka udržovala dobrý a moderní trend například v podobě zřízení elektronických žákovských knížek. „Ze strany Kristiny Kubečkové tam ale bylo i manažerské pochybení, spočívající hlavně v chybě v komunikaci,“ vysvětlil Kučera s tím, že problémy školy projednávali na zastupitelstvu i v radě města.

Než se vedení stačilo dohodnout na řešení situace, Kubečková podala rezignaci. „Její odchod z funkce ukazuje odvahu řešit nastalou situaci. Za odvedenou práci jí určitě patří také poděkování,“ uznal Jan Kučera.Rozhodnutí o rezignaci ředitelky školy Pod Skalkou nechtěla obšírněji komentovat její zástupkyně Zita Koláčková. „Paní ředitelka je dospělá ženská, rozhodla se rezignovat a je to jen její volba,“ zhodnotila Koláčková. Doplnila, že je dočasně pověřená vedením školy a další kroky ohledně řízení očekává od nového ředitele nebo ředitelky.

„Škola fungovala a fungovat bude. Učitelé jsou kvalitní, já myslím, že pojedeme dál. Věřím, že přijde dobrý ředitel nebo paní ředitelka,“ komentovala Zita Koláčková.

Odstupující ředitelka Kristina Kubečková ani přes opakované pokusy Deníku prostřednictvím mobilního telefonu a e-mailu na žádosti o vyjádření k její rezignaci nereagovala.