I když jak se to vezme. Klasické pololetí to nebylo ani v jeho případě. Na přelomu října a listopadu byl jako ostatní děti měsíc doma a číst, psát a počítat se s maminkou učil v kuchyni a přes obrazovku počítače. Po návratu do školy sedí s ostatními v roušce a na třetí ze čtyř vyučovacích hodin se celá třída chodí ven provětrat.

I tak ale Adámek a spolu s ním i všichni prvňáci a druháci patří mezi jediné žáky, kteří mohou tvrdit, že zažili „normální“ školní pololetí. Tedy v lavicích a s paní učitelkou za katedrou. Zbytek žáků a studentů ZŠ a SŠ byl půl roku doma.

Nejmladší děti také budou jediné, které si ve čtvrtek osobně vyrazí pro papírové vysvědčení. Ostatní se většinou dočkají vysvědčení v elektronické podobě. Známky nebo slovní hodnocení uvidí na obrazovkách svých počítačů. „Až PES dovolí návrat dětí do školy, dostanou výpis vysvědčení přímo do ruky,“ popisuje Karel Kynzl, ředitel Masarykovy základní školy v Litoměřicích.

Většina žáků si tam známky s rodiči prohlédne doma ve vnitřním informačním systému Edookit, který škola používá. Do ruky dostanou klasické „vízo“ aspoň zmiňovaní prvňáci a druháci. Ale velkou slávu nečekejte. V litoměřické škole vysvědčení dostanou poslední hodinu po předchozím, nekráceném vyučování.

„Byli doma už dost. Využíváme každou chvíli, kdy můžou být ve škole,“ vysvětlil ředitel. Podobně to proběhne i jinde v republice. „Fyzicky pololetní vysvědčení předáme žákům první a druhé třídy. Ostatní třídy budou seznámeny přes informační kanál Bakalář, kde budou zpřístupněné údaje a zde bude vysvědčení,“ říká Nina Bilincová, zástupkyně ředitele školy ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře.

Předání ve vestibulu

Někde však nabídnou papírové vysvědčení i starším žákům. Například na přerovské Základní škole Boženy Němcové. „Ostatním žákům, respektive jejich zákonným zástupcům, bude výpis vysvědčení předán ve vestibulu školy při předávání úkolů pro distanční výuku na další období,“ uvedla ředitelka školy Ilona Bočínská.

Žáci obvykle v pololetí dostávají výpis z vysvědčení. Listinná podoba s ochrannými prvky se dává až na konci roku. Podle doporučení ministerstva školství by papírové vysvědčení měly školy předávat do tří dnů po obnovení prezenční výuky. Ministerstvo už dříve apelovalo na školy, aby více hodnotily žáky slovně než známkami. Jak ale ukázala nedávná anketa Reportérů Deníku, většina škol zůstane u známek. Slovní hodnocení by musela často schvalovat školní rada a její svolání je v době pandemie složité.