Znamená to, že děti by se pět dní učily prezenčně a další týden zase dálkově. Z téhož důvodu by se měli do mateřských škol vrátit jen předškoláci. S tímto řešením nesouhlasil premiér Andrej Babiš, podle něhož je střídavá výuka nelogická a zatěžující pro rodiče i učitele. 

Neshoda mezi odbornými ministry a premiérem přitom vnáší do sboroven neklid. „Nejhorší na celé té situaci je, že do dnešního dne nevíme, co bude. Je zde mnoho otázek a velmi málo času na přípravu a předání informací žákům, rodičům, učitelům,“ řekla Deníku Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele ZŠ Mezi Školami v Praze 13.

Tato sídlištní škola s 500 žáky zabezpečuje provoz pro děti zdravotníků, hasičů či policistů. Její vedení ale doteď netuší, zda i ony se budou učit v rotačním režimu. Po zasedání vlády ministr Plaga vysvětlil, že tito žáci budou chodit do školy permanentně, pokud nebude prezenční výuka probíhat, budou v družině s vychovatelkami. Všichni žáci budou muset nosit roušku, když si ji nepřinesou z domova, dostanou ji zdarma ve třídě. Pětileté děti ve školkách ji mít nemusí.

Testování ve školách

Otazníky jsou také kolem antigenního testování, bez něhož se děti prezenčního vyučování nebudou moci zúčastnit. Má probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek samoodběrem.  Bude-li antigenní test pozitivní v pondělí, půjde žák na potvrzovací PCR test a nebude docházet do školy. „Pokud bude pozitivní ve čtvrtek, celá třída počká doma na konfirmační test pozitivního žáka,“ řekl Plaga. 

„Test provádí sám žák či student pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy,“ píše se v instrukcích ministerstva školství. Proti tomu se ale ohrazuje například spolek Pedagogická komora. „Po pracovnících škol se budou požadovat zdravotnické úkony, které mají jinak zakázány. Při testování nejmladších dětí mají asistovat jejich rodiče, což je v rozporu s platnými protiepidemickými opatřeními, která striktně omezují přítomnost dalších osob ve škole,“ říká šéf spolku Radek Sárközi. 

Plagovo odvolání

Ten je také jediným představitelem profesního sdružení, které požaduje odvolání ministra Plagy. Jinak se za něj postavily všechny školní asociace, odborná ministerská skupina, neziskové organizace či Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Jeho předseda Vladimír Kolder například míní, že případné Plagovo odvolání sdružení vnímá jako „populistický a ve vztahu k celému vzdělávacímu systému nezodpovědný a nebezpečný krok“.

Připomíná i to, že „všechna tolik omílaná a některými skupinami dehonestovaná opatření k postupnému rozvolňování škol byla vždy bedlivě diskutována na pracovním fóru skupiny vytvořené ministerstvem a následně konzultována s odborníky z ministerstva zdravotnictví, epidemiology a dalšími odbornými skupinami, které tyto návrhy schvalovaly či upravovaly“.

Návrat dětí do škol a jeho podmínky 

1. Fáze (od 12. dubna 2021):

a. MŠ – jen povinné předškolní vzdělávání, tj. 130 000 dětí, ca 35 % všech dětí

b. ZŠ - 1. stupeň rotačně, speciální školy/třídy a malé školy prezenčně: v jednom okamžiku cca 320 000 žáků (27 000 ve spec. třídách, 45 000 v malých školách), tj. ca 32 % všech žáků ZŠ

c. SŠ, VOŠ a konzervatoře – praktická výuka, týká se 180 000 žáků ve škole, tj. cca 45 % žáků, ovšem jen u praktických předmětů. Kontakty by tak měly být redukovány na 23 % běžného stavu. (od 19.4.)

d. VŠ – praktická výuka závěrečných ročníků, týká se 40 000 studentů, tj. 13 % běžného stavu na menší část výuky (od 19.4.)

e. Studijní skupiny a individuální konzultace – pro maximálně 6 žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky 9. ročníků připravující se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání

Proč rotace na 1. stupních základních škol?

S ohledem na velikost této skupiny žáků (530 tisíc) je nezbytné nastavit rotační princip celých tříd. Každý žák bude jeden vyučovací týden ve škole a následující týden se bude vzdělávat distančně. Tento režim snižuje epidemické riziko až o 80 procent.

Výjimku z rotace budou mít nejenom tzv. malotřídky a malé ZŠ pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované ZŠ, v nichž se 1. stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola. 

Proč ne i mladší děti v MŠ již v první fázi?

S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) je nezbytné omezit v případě mateřských škol první fázi návratu pouze na děti s povinností předškolního vzdělávání. 

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?

V první fázi se bude ve školách testovat odběrem z přední části nosu 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně do jednotlivých škol. Testovat se bude v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti na prezenční výuce. Test provádí sám žák či student pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování.

Zdroj: MŠMT, Pedagogická komora