„Osobně jsem navštívila několik provozovatelů pohřebních, kremačních a hřbitovních služeb a z těchto jednání také vzešla řada podnětů: šlo například o zpřísnění postihu za hanobení mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených dětí, se kterými se nakládalo jako s odpadem. Novelou se nám podařilo zajistit důstojnější zacházení se zesnulými,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Novela poprvé v historii právní úpravy pohřebnictví vymezuje přestupky právnickým a podnikajícím fyzickým osobám a mění správní trestání. Fyzická osoba může za jeden přestupek dostat pokutu až 10 tisíc korun, právnická 500 tisíc korun. V některých případech mohou úřady pohřební službě či provozovateli krematoria odebrat koncesi.

Věčný oheň. Ilustrační foto.
Nedůstojná pohřební praxe dál pokvete. Hromadný svoz nebožtíků neskončí

Novela také zavádí státem autorizované zkoušky profesních kvalifikací nutných k získání koncese pro podnikatele v pohřebnictví, jež budou probíhat podle hodnotícího standardu.

Dojde také k omezení výstav mrtvých balzamovaných těl po týdnu od úmrtí, nebo také k zákazu pohřbení mimo pohřebiště či krematorium nebo hromadného pohřbení do jam zejména v krizových situacích.

Ilustrační foto.
Předseda soukromých pohřebních služeb: Nový zákon o pohřebnictví nahraje šmejdům

Novela reaguje i na případy, kdy rodičky chtějí pohřbít své nedonošené děti a žádají patologie o vydání těla k pohřbení. Nyní bude umožněno každému rodiči, který si to bude přát, aby mu bylo zdravotnické zařízení povinno předat lidské pozůstatky v jakémkoli stádiu vývoje k obřadnímu rozloučení.

Bude také striktně omezena činnost pohřebních služeb v areálech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a šíření reklamy na pohřební služby na pozemcích těchto poskytovatelů, včetně oplocení.

Přijatá právní úprava má i pozitivní sociální dopady. Stanoví totiž minimální standard pohřbívání, který bude zajištěn obcí pro každého, bez ohledu na výši jeho pozůstalosti a bez ohledu na to, zda má, či nemá osoby blízké. Novela tak řeší mimo jiné i nároky na minimální výrobní parametry rakví. Ty se budou moci nově vyrábět pouze z materiálu na bázi dřeva – pětivrstvého papíru, dřeva nebo ratanu. 

Ilustrační foto.
Začíná platit nový zákon. Výrazně zkracuje výpovědní dobu u smluv s operátory