Zatím měření ukázala, že se ve všech kmitočtových pásmech neobjevují žádné abnormální hodnoty. Starosta Strašic Jiří Hahner stále věří, že se dění v domku na konci obce podaří vysvětlit a momentálně se chystá postupovat podle rad expertů.

Věříte, že by se mohlo jednat o nějakou nadpřirozenou bytost, která tyto problémy způsobuje?
„Tomu opravdu nevěřím. Myslím si, že po všech měřeních se snad konečně nalezne nějaké vysvětlení. I když nabídky od šamanů a zaříkávačů, kteří nám nabízejí pomoc s vymýcením ducha nám chodí každou chvíli, budeme se i nadále ubírat vědeckou cestou.“

Jak vlastně vznikl název obce Strašice?
„Ve středověku vedla přes Strašice hlavní kupecká cesta ze západu do Prahy. Podle pověsti právě v místních hlubokých lesích sídlily loupežné bandy, které vozy kupců přepadávaly. Proto se zde mluvilo o strašném území, kde se báli jezdit. S tím také souvisí název sousední obce Dobřív, kde už prý bylo dobře.“

Jaké byly varianty toho, co může dění v domku způsobovat?
„Tak původně nás indicie vedly k závadě na trafostanici vodárny, která s domkem sousedí. To se však nepotvrdilo. Druhou variantou byla solární elektrárna. Ta však ještě není spuštěna a navíc měření i tuto možnost zavrhlo. Mluvilo se i o vině armády. Ta však jakékoliv působení své techniky také odmítá. Čtvrtou verzí bylo zesílení televizního signálu, ke kterému došlo ve stejné době, jako se objevily problémy v domku Mračkových. Měření však ani zde nepřineslo očekávané vysvětlení.“

Z posledního měření expertů ČTÚ vám přišel protokol s doporučením, jak postupovat dále. Co přesně budete dělat?
„Ano, protokol jsem si už prostudoval a všechna doporučení nás vyloženě směřují k tomu, aby se domek nechal dlouhodobě monitorovat, protože k jevům dochází nečekaně a nepravidelně.“

Co přesně to znamená, kdo bude objekt monitorovat a jak?
„K chystanému pozorování budeme samozřejmě potřebovat souhlas majitelů domu. Proto se chystáme domluvit si s manželi Mračkovými tento týden schůzku a nabídnout jim konkrétní plán. Pak oslovíme odbornou firmu, která zařídí vše potřebné. Podle rady se bude jednat o instalaci kamer, měřících zařízení i požárního hlásiče.“

Jak dlouho by měl tento monitoring trvat?
„Předpokládáme asi tak po dobu tří týdnů.“

Všechna ta měření, výjezdy expertů a opatření stojí nemalé finanční prostředky, kdo je vlastně zaplatí?
„Zatím toto břemeno nesou firmy. Pokud se zjistí konkrétní viník, budou pak náklady vyžadovány na něm.“