Po objednání piva či vína pak mnohé pohledy konzumentů směřovaly na ulici, zda se neblíží policie či pracovníci hygieny. Ti v případě neexistence této „propustky“ mohou na místě udělit pokutu 10 tisíc korun. V případě správního řízení se pak může vyšplhat až na tři miliony korun.

A i když byli lidé ostražití, ve většině případů se podobné kontroly nedočkali. Vyplývá to nejen ze statistik hygieny, ale i slov policie.

Například Krajská hygienická stanice v Hradci Králové dostala pouze jeden podmět od občanů na podezření pro porušení nařízení. „S otevřením zahrádek jsme nezaznamenali větší problémy. Nyní řešíme pouze jeden případ,“ informovala mluvčí královéhradecké KHS Veronika Krejčí. Podobné to v pondělí bylo i na jiných místech republiky.

"Tento týden jsme takto vykonali už nejméně deset komplexních kontrol ve stravovacích službách. K vlastnímu překvapení jsme se v terénu prozatím nesetkali s žádným závažnějším problémem, v omezeném počtu případů jsme některé drobné nedostatky (umístění stolů, odstupy, dezinfekce, počet míst u stolu…) pomohli provozovateli odstranit tak, aby pobyt a pohyb na znovuotevřených zahrádkách byl pro uživatele z řad hostů popř. personálu co možná nejbezpečnější a ani pro osoby v širším okolí nebyl zdrojem epidemiologických rizik," informovala mluvčí KHS Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Nedostatky neřešili naopak hygienici v jižních Čechách. "Při kontrolách dodržování mimořádných opatření, platných v těchto zařízeních, nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k uložení sankcí nebo jiných opatření," řekla ředitelka KHS V Českých Budějovicích Dagmar Smitková.

Udavači se odmlčeli

Zatímco v prvních měsících pandemie upozorňovali lidé policii a hygieniky na nedodržování protiepidemických opatření jak na běžícím pásu, tak v pondělí telefony, které by upozorňovaly na porušování zákona, takřka utichly. "V souvislosti s otevřením zahrádek jsme zaznamenali pouze jedno oznámení, to se nakonec ukázalo, jako liché," řekl zástupce ředitelky KHS Ústeckého kraje Jozef Král. Ten dodal, že do ulic regionu se vydalo 14 skupin hygieniků, kteří provedli 17 kontrol.

Oznamovatelé se odmlčeli i na linkách městských policií. Například ty v Hradci Králové a Pardubicích nezaznamenaly v pondělí žádné oznámení, které by je upozorňovalo na zahrádky a posílalo strážníky na kontroly. "V tomto ohledu jsme žádnou práci neměli. Vše je na státní policii a hygieně. My se teď spíše soustředíme na dodržování zavírací doby," uvedl mluvčí MP v Pardubicích Jiří Sejkora.

Klid hlásila i státní policie. Například v Hradci Králové. "Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje neplánuje speciální akce zaměřené na kontroly restauračních zahrádek, nicméně policisté jsou připraveni poskytnout součinnost a doprovod Krajské hygienické stanici v případě, že o to požádá. Policisté v rámci běžného výkonu služby budou z vlastní iniciativy provádět kontrolní činnost především v případech flagrantního porušení stanovených mimořádných opatření nebo na základě obdržených podnětů a oznámení," informovala mluvčí Magdaléna Vlčková.

Ještě před pondělním otevřením zahrádek se mnoho lidí ptalo, na jakém základě mohou hygienici kontrolovat potvrzení. To někteří brali jako zásah do svých práv. Podle Dany Šalamunové však hygienici v těchto případech postupují v mezích zákona: "Pravomoc a působnost k výkonu kontroly stanoví zaměstnancům KHS zákon o ochraně veřejného zdraví, v kombinaci s kontrolním řádem."