Je jedním ze stovky žáků SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědné a veterinární Podskalská v Praze, kteří se díky evropskému programu studijních výměn Erasmus+ podívali do zahraničí.

Milan Hnilička.
Milan Hnilička: Kvůli covidu vyroste obézní generace bez pohybových návyků

„Původně jsem vůbec nevěděla, že existuje Erasmus, který se vztahuje i na odborné školy. Upozornila mě na to jedna žačka a třída mě pak přemluvila, abych napsala přihlašovací projekt,“ sdělila Deníku Michaela Bennett, která na této škole učí angličtinu.

Na krátkodobé třítýdenní stáže odtud vyjíždějí veterinární sestry do Portugalska, cukráři, pekaři a ekologové do Itálie a posluchači Vyšší odborné školy ekonomických studií na delší pobyty do Londýna a Irska.

„Zájem je veliký, nevybíráme premianty, ale spíš žáky, kteří jsou k řemeslu. Nejdůležitější je, aby byli šikovní, spolehliví a zodpovědní,“ říká Bennett.

StážeZdroj: Deník

Strategie se vyplácí

Tato strategie se škole vyplácí. Například budoucí cukrářky udělaly v Itálii takový dojem, že Flora Scarpa a Luciano Todoro, majitelé cukrárny Tortami Via, vítají zdejší žáky s otevřenou náručí a už nepožadují ani jejich životopisy. Navíc přijeli i do Prahy, aby tu vedli workshopy a pekli svoje speciality. Důležité je, že z evropského grantu se hradí veškeré náklady na dopravu, ubytování i stravu, takže Erasmus+ pro rodiče nepředstavuje kromě kapesného finanční zátěž.

Zavřené školy, distanční výuka dětí.
Učení online: Ukázalo hned několik Achillových pat českého školství

Podle výsledků šetření Domu zahraniční spolupráce nejvíce účastníků dlouhodobých výjezdů pochází z řad žáků středních odborných škol (72 procent), pětina jich studuje vyšší odbornou školu a nejméně pak střední odborné učiliště (7 procent). Naprostá většina absolventů stáží považuje výjezd za velmi přínosný a doporučila by ho svým vrstevníkům.

Určitě by to udělal Tomáš Větvička, který se jako žák 4. ročníku SPŠ chemické v Pardubicích zúčastnil tříměsíční stáže v drážďanské pobočce jedné z největších farmaceutických firem na světě GlaxoSmithKline. Vyrábějí se tam vakcíny proti chřipce, což se mu skvěle hodilo při studiu oboru chemicko-farmaceutická výroba.

„Chodil jsem na teoretické přednášky, ale v jednom oddělení jsem také čistil centrifugy a obsluhoval je. K tomu bych se v České republice nedostal,“ řekl Deníku. Teď na Univerzitě Pardubice studuje farmakochemii a medicinální materiály se zaměřením na lékové formy, takže praxe pro něj měla velký význam.