Mami, tati, chci vám něco říct. Tahle věta je klíčem k výchově dítěte. Pokud se k ní dcera či syn uchyluje často a nachází odezvu, je vyhráno. Rodičovská autorita i pomoc jsou totiž pro žáky základních škol zásadní.

Kdy je ideální čas dát dítěti první mobilní telefon? Diskutujte a hlasujte v anketě!

„Do desátého roku dítěte je rodina nenahraditelná a to, co do potomka vložila, si mladý člověk nese v sobě dál,“ potvrzuje dětský psycholog Václav Mertin.

Zpravodajové Deníku oslovili 1200 žáků základních a středních škol. Zjistili, že 46 procent z nich hledá porozumění u rodičů, 38 procent u kamarádů. S problémy i radostmi za matkou a otcem chodí přes dvě třetiny menších dětí. Středoškoláci už se pídí po větší odezvě u vrstevníků, pouze pětina se svěřuje rodičům, 60 procent kamarádům.

Hledání identity

„V pubertě kluci a holky hledají svou identitu a potřebují se vymluvit, k čemuž nepotřebují matku, ale kámoše. Pokud ovšem narazí na nějaký velký konflikt, stejně přijdou za rodiči,“ míní psycholog Jeroným Klimeš.

Poměrně příznivý obraz o klimatu v českých rodinách podal i výzkum společnosti Factum Invenio pro český výbor UNICEF. Podle něj má dobrý vztah k matce 94 procent dětí ve věku od 9 do 17 let, k otci 82 procent. I zkušenost s reakcí rodičů na neúspěch je pozitivní. Zatímco 35 procent matek a otců na něj reaguje domluvou či radou, jen 25 procent vynadáním a 15 zákazem oblíbené činnosti.

Ačkoli sociologové zjistili, že dobrý vztah s učiteli má 76 procent respondentů, učitelé mají častokrát opačný dojem.

„Děti jsou daleko drzejší než dřív, jejich cílem mnohdy není být vzdělaný, ale mít hodně peněz, přičemž mezi tím nevidí vždy rovnítko,“ říká učitelka Hana Bílková ze ZŠ Sadská. Přidala i příklad z vyučování, kdy jí osmák odsekl, že nevidí důvod se učit, když takový fotbalista vydělává třeba miliony. „A kolik máte vy, paní učitelko?“ zeptal se třídní žák. Hana Bílková přiznává, že se v první chvíli nezmohla na odpověď.

„Prestiž a finanční ohodnocení učitelské profese hraje v chování žáků velkou roli,“ soudí Jaroslav Štercl, předseda Asociace pedagogů základních škol. Právě toto sdružení se rozhodlo vypracovat podrobnou analýzu vztahů mezi žáky a kantory. „Stupňuje se agresivita žáků. I když má pedagog autoritu, ti starší to na něj zkoušejí,“ tvrdí Štercl na základě prvních výsledků z dotazníků.

Natáčená šikana

Žáci mnohdy nerespektují nejen kantory, ale ani slabší spolužáky. Což je pouhý krůček k šikaně, kterou si navíc žáci často natáčejí mobilem.

Deník zjistil, že ho vlastní 63 procent dětí do 15 let a 98 procent středoškoláků. „Při vyučování nemají mobily v rukou žáků co dělat. Pokud dítě pravidla poruší, školní řád musí přesně říkat, jak se má kantor zachovat. Okamžitě by mělo být informováno vedení školy a hned poté rodiče,“ míní Štercl.

Psycholog Klimeš má v této věci naprosto jasno: „Hrubé narušování výuky je ohrožením výchovy dětí. Sociální odbory by to mohly trestat pokutou třeba ve výši 50 tisíc korun. Ujišťuji vás, že pak by už mobily nezvonily, natož aby jejich pomocí žáci zesměšňovali učitele.“

Klimeš je také přesvědčený, že mobily omezují komunikaci. „Děti jsou kvůli nim uzavřeny v okruhu známých z uloženého seznamu čísel, ostatní neumějí nejen vytočit, ale ani oslovit. Popovídání při čekání na autobus je minulostí. I dnes si tam posílají SMS. Jenže to obzor jen zužuje, nikoli naopak,“ míní odborník.

Dítě a mobil

Nejste-­li chytřejší než vaše dítě, pomůže Deník s tahákem
Obáváte se dětských otázek týkajících se výuky v základní škole? Zkuste se vypořádat s naším testem z matematiky. Znejistíte-­li, kupte si ve čtvrtek Deník s tahákem!

1. Výsledek početní operace odčítání nazýváme:
a) součin
b) rozdíl
c) podíl

2. Pořadí čísel ve výpočtu lze měnit u:
a) sčítání a násobení
b) sčítání a odčítání
c) dělení a odčítání

3. Jaký je výsledek součtu všech přirozených čísel od 1 do 20?
a) 210
b) 211
c) 212

4. Číslo MDCLXXVIII zapsané římskými číslicemi označuje v desítkové soustavě číslo:
a) 1708
b) 1678
c) 1568

5. Číselné vyjádření 5– (–3) je totožné se zápisem:
a) 5 + 3
b) 5 – 3
c) 3 – 5

6. Součin dvou záporných čísel je vždy:
a) záporný
b) neexistuje
c) kladný

7. Vynásobením desetinného čísla 22,3725 číslem 1000 dostaneme:
a) 2237,25
b) 22372,5
c) 223,725

8. Úbytek každé potraviny při vaření je 25 %. Kolik musíme mít syrového masa, pokud potřebujeme 150 g vařeného?
a) 200 g
b) 187,5 g
c) 175 g

9. Kolik centimetrů krychlových je 37,5 decimetrů krychlových?
a) 37 500
b) 3750
c) 375

10. Patnáct minut je:
a) 0,15 hodiny
b) 0,25 hodiny
c) 0,2 hodiny

11. Nultá mocnina kteréhokoliv čísla se rovná:
a) 0
b) 1
c) nekonečno

12. Grafem nepřímé úměrnosti je:
a) hyperbola
b) parabola
c) přímka

13. Sinus úhlu je poměr:
a) protilehlé odvěsny ku přilehlé odvěsně
b) přilehlé odvěsny ku přeponě
c) protilehlé odvěsny ku přeponě

14. Objem kvádru vypočteme podle:
a) a.b.c
b) a.b.c.d
c) 2a. 2b.c

15. Kolik vrcholů má krychle?
a) 6
b) 8
c) 4