Vedení západočeské radnice vykázalo prostitutky z celého území města až za cedule s označením Plzeň. Nabízení sexuálních služeb na veřejnosti je prý od té doby minulostí.

Návrh na zrušení plzeňských nařízení z let 2004 a 2006 podalo ministerstvo vnitra. Požadovalo, aby Plzeň vyjmenovala všechny ulice, v nichž je prostituce zakázána. Podle Ústavního soudu je však samotný odkaz na pojem "současně zastavěné území", který užíval stavební zákon, jasný. "Vymezení v dané vyhlášce lze rozumně a s dostatečnou přesností interpretovat," uvedl soudce zpravodaj Pavel Holländer. Současně zastavěné území se v podstatě shoduje s hranicemi města.

Ústavní soudci dnes odkázali především na svůj minulý nález, jenž stál na argumentu, že zájem na dobrých mravech je významnější než další sporné aspekty zákazu prostituce. "Provozování této činnosti velmi výrazně ohrožuje mravní výchovu dětí a mládeže. Takové nabízení sexuálních služeb může u dětí vyvolat dojem něčeho běžného nebo normálního," řekla tehdy soudkyně zpravodajka Ivana Janů.

Soud dnes také znovu uvedl, že města mají právo veřejné nabízení sexuálních služeb regulovat. "Oblast prostituce není nijak upravena parlamentem, proto nejde o překročení zákonem dané působnosti obce," řekl Holländer.

Plzeňský magistrát po verdiktu o ústecké vyhlášce věřil, že Ústavní soud podpoří i jejich právní názor. "Rozhodnutí ÚS řeklo, že všechny naše vyhlášky jsou platné," tvrdil v březnu radní pro bezpečnost Petr Rund. Plzeň přitom vedla kvůli regulaci prostituce vleklý spor s ministerstvem vnitra. První obdobnou vyhlášku přijala v roce 2004. Ministerstvo pozastavilo její platnost, a tak Plzeňští přijali nové nařízení s obdobným textem, což se loni ještě jednou zopakovalo. "Byli jsme připraveni točit to pořád dokola, protože jsme byli přesvědčeni o správnosti našeho názoru," řekl dnes ČTK Petr Vágner z kanceláře tajemníka plzeňského magistrátu.

Podle Vágnera již Plzeň díky vyhlášce nemá s veřejnou prostitucí problém a dívky se zdržují za hranicemi města. "Ještě než vyhláška začala platit, objížděla městská policie příslušné destinace a po dobrém přesvědčovala kněžky lásky, aby se přesunuly tam, kde nařízení neplatí," uvedl Vágner. Proti prostitutkám, které se vyhláškou nyní neřídí, prý mohou zasáhnout strážníci i státní policie.

Starostové severočeských a západočeských měst uvítali už minulé rozhodnutí soudu. Připomněli však, že v České republice stále chybí zákonná definice prostituce, která by byla nejúčinnějším nástrojem k jejímu omezení či regulaci. Pravomoci měst a obcí navíc i po nálezu Ústavního soudu končí před dveřmi nevěstinců nebo privátů.